Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 9 - Speaking

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 The post office

Thư viện bài giảng VnDoc xin giới thiệu Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 9 - Speaking giúp các em học luyện nói chủ đề The post office hiệu quả. Bài giảng là tài liệu giảng dạy Tiếng Anh 11 hữu ích giúp các thầy cô giáo tham khảo rút kinh nghiệm soạn bài giảng. Chúc thầy cô và các em có tiết học hay!

Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 12

Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 13

Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 14 (Reading)

Unit 9: The post office

Bài giảng Tiếng Anh 11 Unit 9: The post office có nội dung bài học cô đọng qua từng slide PowerPoint, với hình ảnh sinh động, nội dung chính được nhấn mạnh rõ ràng giúp việc ghi nhớ các từ vựng về bưu điện, các loại dịch vụ bưu chính, có thể suy ra ý nghĩa của một số từ bằng cách dựa vào bối cảnh nhất định để đoán nghĩa, thảo luận về sự phát triển của hệ thống điện thoại của Việt Nam.

Tiếng Anh 11 unit 9 - Speaking

Bài giảng Tiếng Anh 11 unit 9

Tiếng Anh 11 unit 9

Đánh giá bài viết
1 4.008
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh lớp 11 Xem thêm