Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 23

1 766

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 23

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 23 sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trong Unit 14: Are there any posters in the room? với đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 23

Unit 14: Lesson 2 + 3

1. Match and write. Then say the words aloud.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 23

2. Look and circle a or b.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 23

3. Read and number.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 23

4. Write the answers about your classroom.

 Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 23

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

1.

1. Cup

2. Fan

3. Map

4. Rubber

5. Bag

6. Mum

7. Jump

8. Cat

2.

1. B     2. b       3. a         4.a         5. a           6. b

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 23. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
1 766
Bài tập cuối tuần lớp 3 Xem thêm