Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Tiếng Anh Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

Đề ôn tập Grammar tiếng Anh 5 Unit 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 9 tiếng Anh lớp 5 được biên tập dưới nhiều hình thức trắc nghiệm tự luận tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

I. Look at the picture and answer the question.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

II. Circle the incorrect word then rewrite the correct sentence.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and answer the question.

1 - I went to the zoo.

2 - It is a peacock.

3 - I can see monkey and python.

4 - Yes, it is.

5 - There are two elephants.

6 - It is black and white.

7 - It rode a bike.

8 - I went to the zoo on Monday.

9 - It is a squirrel.

10 - There are four bears in this picture.

II. Circle the incorrect word then rewrite the correct sentence.

1 - Where did you go yesterday?

2 - My parents took me to the zoo yesterday.

3 - We saw a lot of animals at the zoo.

4 - What animals did you see?

5 - There are elephants, bears and pandas at the zoo.

6 - What are the elephants like?

7 - The peacocks move beautifully.

8 - The pandas look so cute and they do everything slowly.

9 - My friend and I were at the zoo all day yesterday.

10 - At the animals show, the elephants played football.

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Grammar có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
12 3.450
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm