Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Tiếng Anh Unit 9 lớp 5: What did you see at the zoo?

Đề ôn tập Vocabulary tiếng Anh 5 Unit 9 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Unit 9 tiếng Anh lớp 5 được biên tập bám sát nội dung Từ vựng tiếng Anh lớp 5 chương trình mới Unit 9: What did you see at the zoo? giúp các em nhắc lại kiến thức hiệu quả.

I. Look at the picture and complete the word.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

II. Complete the sentence with the name of animal (Some animals can used for more than once)

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 9 What did you see at the zoo?

ĐÁP ÁN

I. Look at the picture and complete the word.

1 - tiger

2 - python

3 - peacock

4 - lion

5 - gorilla

6 - crocodile

7 - panda

8 - Squirrel

II. Complete the sentence with the name of animal (Some animals can used for more than once)

1 - Python

2 - Peacock

3 - Elephant

4 - Monkey

5 - Panda

6 - Crocodile

7 - monkey

8 - Tiger

9 - Tiger

10 - Peacock

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 5 Unit 9 Vocabulary có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
26
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm