Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 6: Add/ Subtract Integers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 6: Add/ Subtract Integers

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 6: Add/ Subtract Integers - Toán song ngữ lớp 6: Cộng trừ số nguyên với nội dung về phép cộng hai số nguyên cùng dấu, khác dấu và tính chất của phép cộng các số nguyên - HS rèn luyện kỹ năng trừ hai số nguyên: biến trừ thành cộng, thực hiện phép cộng. - Rèn luyện kỹ năng tính toán hợp lý, biết cách chuyển vế, quy tắc bỏ dấu ngoặc.

Đề thi học kì 2 lớp 6

Đề thi Violympic Vật Lý lớp 6 vòng 8 năm học 2016 - 2017

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 6: Add/ Subtract Unlike Fractions

Bài tập Toán Tiếng Anh lớp 6: Add/ Subtract Integers

Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số - Toán lớp 6

Cộng hai số nguyên khác dấu

Số học 6 phép trừ số nguyên

Bài tập về cộng, trừ 2 số nguyên

Toán Tiếng Anh lớp 6

Đánh giá bài viết
9 3.578
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm