Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy
của một số phần 3
A. TÓM TẮT KIẾN THỨC
So sánh số bằng một phần mấy số lớn
Bước 1: Tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
Bước 2: Suy ra số bằng một phần mấy số lớn.
B. BÀI TẬP
Bài 1. Biết 1/3 tấm vải đỏ dài bằng 1/4 tấm vải xanh c hai tấm vải dài
84m. Hỏi mỗi tấm vải dài bao nhiêu mét?
Bài 2. Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật
chiều rộng 8m, chiều rộng bằng 1/5 chiều dài. Hỏi xung quanh mảnh đất
đó trồng được bao nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau
4m?
Bài 3. hai ngăn sách. Cô th thư cho lớp 3A mượn 1/3 số sách ngăn th
nhất, cho lớp 3B mượn 1/3 số sách ngăn thứ hai. Như vậy mỗi lớp đều được
mượn 30 cuốn. Hỏi sách còn lại ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại
ngăn thứ nhất bao nhiêu cuốn?
Bài 4. Cùng một quãng đường, ô thứ nhất chạy hết 1/4 giờ, ô thứ hai chạy
hết 16 phút, ô thứ ba chạy hết 1/5 giờ. Hỏi ô o chạy nhanh nhất, chậm
nhất?
Bài 5. Bạn Tâm được 1/3 gói kẹo nhỏ, bạn Thắng được 1/5 gói kẹo to, như vậy
hai bạn được số kẹo bằng nhau. Biết số kẹo gói to nhiều hơn số kẹo gói nhỏ
20 cái. Hỏi mỗi gói kẹo bao nhiêu cái?
Bài 6. Túi thứ nhất đựng 8kg gạo, bằng 1/3 túi thứ hai. Hòi túi thứ hai đựng
nhiều hơn i thứ nhất bao nhiêu ki-Iô-gam gạo? số gạo đựng trong cả hai túi
gấp mấy lần số gạo đựng trong i thứ nhất?
Bài 7. Biết nhiêu n thỏ 15 con số th bằng 1/4 số . Hỏi cả
thỏ bao nhiêu chân?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 8. Tổ Một lớp 3A 12 bạn, trong đó số nam bằng 1/2 số nữ. Hỏi trong tổ
đó số nam ít hơn số n mấy người?
Bài 9. Một hình chữ nhật có chiêu dài 40cm, chiêu rộng bằng 1/5 chiều dài.
Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật ấy.
Bài 10. Một hình chữ nhật chiêu dài 60cm, chiêu rộng băng 1/3 chiều dài.
a. Tính chu vi hình chữ nhật đó. ;
b.
Tính diện tích hình chữ nhật đó.
Đáp án Bài tập Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3:
Bài 1.
số phần bằng nhau :
4 + 3 = 7 (phần)
Tấm vải xanh dài là:
4 x ( 84 : 7) = 48 (m)
Tấm vải đỏ là:
84 48 = 36 (m)
Đáp số: Vải xanh dài 48 mét; vải đỏ dài 36 mét.
Bài 2. Chiều i mảnh đất là:
8 × 5 = 40 (m)
Chu vi mảnh đất là:
(40 + 8) × 2 = 96 (m)
Vậy số chuối trồng được là:
96 : 4 = 24 (cây)
Đáp số: 24 cây chuối.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3. Số sách ngăn thứ nhất :
30 × 3 = 90 (cuốn)
Số sách còn lại ngăn thứ nhất :
90 30 = 60 (cuốn)
Số sách ngăn thứ hai là:
30 × 5 = 150 (cuốn)
Số sách còn lại ngăn thứ hai :
150 30 = 120 (cuốn)
số sách còn lại ngăn thứ hai nhiều hơn số sách còn lại ngăn thứ nhất là:
120 60 = 60 (cuốn)
Đáp số: 60 cuốn sách.
Bài 4.
Đáp số: ô thứ ba chạy nhanh nhất, ô thứ hai chạy chậm nhất.
Bài 5. Từ đề bài ta đồ sau:
Nhìn vào đồ ta thấy gói kẹo to gồm 5 phần bằng nhau, gói kẹo nhỏ gồm 3
phần. Vậy gói kẹo to hơn gói kẹo nhỏ số phần bằng nhau :
5 3 = 2 (phần)
2 phần này tương ứng với 20 chiếc kẹo. Vậy số kẹo của gói to là:
5 × (20 : 2) = 50 (cái)
Số kẹo của gói nhỏ là:
50 20 = 30 (cái)
Đáp số: Gói kẹo to 50 cái; gói kẹo nh 30 cái.
Bài 6.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 3

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 3 bao gồm chi tiết các dạng toán có đáp án giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán nâng cao lớp 3, tự luyện tập các dạng bài tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới môn Toán lớp 3 và thi học sinh giỏi lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em tham khảo chi tiết.

>>> Bài tiếp theo: Bài tập Toán nâng cao lớp 3: Bài toán rút gọn về đơn vị phần 1

Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 3: Bài toán liên quan đến một phần mấy của một số phần 3 có bài tập vận dụng kèm lời giải chi tiết cho các em học sinh tham khảo vận dụng kỹ năng giải bài tập Toán lớp 3, giúp các em học sinh tự ôn tập và rèn luyện tốt môn Toán bồi dưỡng HSG lớp 3.

Đánh giá bài viết
5 1.568
Sắp xếp theo

    Toán lớp 3 Nâng cao

    Xem thêm