Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học có đáp án

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học
ĐỀ 1
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2021
MÔN SINH HỌC
Thời gian: 50 phút
Câu 81: Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, kỉ o sau đây dương xỉ phát triển
mạnh, thực vật hạt xuất hiện, lưỡng ngự trị, phát sinh sát?
A. Kỉ Cacbon. B. Kỉ Triat.
C. Kỉ Đêvôn. D. Kỉ Pecmi.
Câu 82: Các bước trong phương pháp lai phân tích thể lai của Menđen gồm:
1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả chứng minh gi thuyết.
2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả F1, F2, F3.
3. Tạo các dòng thuần chủng.
4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.
Trình tự các bước Menđen đã tiến nh nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là:
A. 3, 2, 4, 1. B. 2, 1, 3, 4. C. 2, 3, 4, 1. D. 1, 2, 3, 4.
Câu 83: Giai đoạn đường phân diễn ra tại:
A. Ti thể. B. Nhân. C. Tế bào chất. D. Lục lạp.
Câu 84: Đại Trung sinh gồm các kỉ:
A. Cambri Tam điệp Phấn trắng. B. Phấn trắng Jura Tam điệp.
C. Tam điệp Silua Phấn trắng. D. Cambri Silua Đêvôn.
Câu 85: Cho các cấu trúc sau:
(1) Cromatit. (2) Sợi cơ bản. (3) ADN xoắn kép. (4) Sợi nhiễm
sắc.
(5) Vùng xếp cuộn. (6) NST giữa. (7) Nucleoxom.
Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực thì trình tự nào sau đây đúng?
A. (3) (1) (2) (4) (5) (7) (6).
B. (6) (7) (2) (4) (5) (1) (3).
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. (2) (7) (3) (4) (5) (1) (6).
D. (3) (7) (2) (4) (5) (1) (6).
Câu 86: Các bộ ba trên mARN vai t qui định tín hiệu kết thúc quá trình dịch
A. UAA; UAU; UGA. B. UAG; AUG; AGU.
C. UAA; UAG; UGU. D. UAG; UAA; UGA.
Câu 87: Dưới đây các bước trong các quy trình tạo giống mới:
I. Cho tự thụ phấn hoặc lai xa để tạo ra các giống thuần chủng.
II. Chọn lọc các thể đột biến kiểu nh mong muốn.
III. Xử lý mẫu vật bằng tác nhân đột biến.
IV. Tạo dòng thuần chủng.
Quy trình nào sau đây đúng nhất trong việc tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?
A. III II IV. B. III II I. C. II III IV. D. I III
II.
Câu 88: Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở
A. Tim→ động mạch→ hỗn hợp máu - dịch mô→ khoang thể trao đổi chất với tế bào→
tĩnh mạch→ tim
B. Tim động mạch→ khoang thể→ trao đổi chất với tế bào→ hỗn hợp máu - dịch mô→
tĩnh mạch→ tim
C. Tim→ động mạch→ khoang thể→ hỗn hợp máu - dịch mô→ trao đổi chất với tế bào
tĩnh mạch→ tim
D. Tim→ động mạch→ trao đổi chất với tế bào→ hỗn hợp máu- dịch mô→ khoang thể→
tĩnh mạch→ tim
Câu 89: Các nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần s alen không theo 1 hướng xác định là:
(1) Đột biến. (2) Giao phối không ngẫu nhiên.
(3) CLTN. (4) Yếu t ngẫu nhiên. (5) Di nhập gen.
A. (1), (4) (5). B. (1), (3) (5).
C. (1), (2) (5). D. (1), (2), (4) (5).
Câu 90: Những kiểu phân bố thể chủ yếu của quần thể là
A. phân bố theo nhóm phân bố ngẫu nhiên.
B. phân bố theo nhóm phân bố đồng đều.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. phân bố đồng đều phân bố ngẫu nhiên.
D. phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên phân bố theo nhóm.
Câu 91: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?
A. mARN cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.
B. mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.
C. mARN cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.
D. mARN cấu trúc mạch kép, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.
Câu 92: Trong quá trình nhân đôi ADN, sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng
hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?
A. enzim ADN polimeraza ch tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.
B. enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.
C. enzim ADN polimeraza ch tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.
D. enzim ADN polimeraza ch tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.
Câu 93: Khi nói về quan tương đồng, bao nhiêu nhận định sau đây không đúng?
(1) Sự tương đồng về nhiều đặc điểm giải phẫu giữa các loài bằng chứng phản ánh sự tiến hóa
phân li.
(2) quan tương đồng phản ánh nguồn gốc chung.
(3) Cơ quan tương đồng những quan cùng nguồn gốc, nằm những vị t tương ứng trên
thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.
(4) Nguyên nhân dẫn đến sự sai khác về chi tiết cấu tạo, hình thái giữa các quan tương đồng
do chúng nguồn gốc khác nhau.
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 94: Một quần thể sinh vật alen A bị đột biến thành alen a, alen B bị đột biến thành alen
b. Biết các cặp gen tác động riêng rẽ alen trội trội hoàn toàn. Các kiểu gen nào sau đây
của thể đột biến?
A. AABB AABb B. aaBb Aabb
C. AABb AaBb D. AABb AABb
Câu 95: Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn, t lệ phân li kiểu hình 1:1 F
1
sẽ xuất hiện

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Sinh

Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bộ đề bao gồm 6 đề khác nhau có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả, VnDoc giới thiệu Chuyên mục Đề thi THPT Quốc gia bao gồm nhiều đề thi khác nhau, với đầy đủ môn thi, được sưu tầm từ trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia 2021 môn Sinh học có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
3 2.023
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm