Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Tin học có đáp án năm 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
BỘ ĐỀ THI HK II TIN HỌC 7 NĂM 2019 - 2020
ĐỀ SỐ 1
PHÒNG GD - ĐT
TRƯỜNG THCS
ĐỀ KIỂM TRA HỌC II
Năm học 2019 2020
MÔN: TIN HỌC 7
THỜI GIAN: 45 PHÚT
I XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU KIỂM TRA:
Đánh giá về kiến thức, kỹ năng 3 mức độ nhận thức: Biết, hiểu vận
dụng của HS.
1. Kiến thức
- Biết được khái niệm hàm trong chương trình bảng tính, cách sử dụng hàm
AVERAGE, SUM, MAX, MIN
- Biết hai cách nhập hàm: Gõ từ bàn phím như ng thức hoặc sử dụng các nút
lệnh trên thanh công thức. Viết đúng pháp, sư dụng các hàm để tính toán kết hợp các
số địa chỉ, cũng như địa chỉ các khối trong công thức
- Học sinh nắm được định dạng trang tính: Thực hiện định dạng phông chữ, cỡ
chữ, kiểu chữ màu chữ, biết căn lề trong ô tính
- Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in. Nhận biết c lệnh
xem trước khi in điều chỉnh ngắt trang, biết điều chỉnh trang in bằng cách điều chỉnh
ngắt trang.
- Biết được khái niệm sắp xếp dữ liệu ? c ớc cần để sắp xếp dữ liệu ?
Biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ, Một số dạng biểu đồ thông thường các ớc
cần thiết để tạo một biểu đồ từ bảng dữ liệu
2. năng
- Rèn luyện năng sử dụng hàm trong chương trình bảng tính, c thao tác định
dạng trang tính với kiến thức đã học Microsoft Word vận dụng vào bảng tính Excel.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
- Trình bày được trang in theo ý muốn hay theo u cầu, sắp xếp dữ liệu so sánh
dữ liệu trong cùng một bảng tính.
3. Thái độ
- Nghiêm c làm bài kiểm tra
II XÁC ĐỊNH HÌNH THỨC KIỂM TRA
Hình thức Trắc nghiệm ( 30% ) tự luận ( 70 % )
III XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Đề kiểm tra học kỳ II, trên sở phân phối s tiết, căn cứ vào đề cương của
phòng giáo dục, kết hợp với việc xác định các chuẩn quan trong trong tiến hành
xây dựng ma trận đề kiểm tra n sau:
Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TN
TL
TL
Vận dụng
Vận dụng
cao
Bài 4:
Sử dụng các
hàm để tính
toán
Vận dụng
được các
hàm đã
học tính
được kết
quả trong
bảng đã
cho
Bài 6:
Định dạng
trang tính
Chỉ ra được
các nhóm
lệnh bản
trong định
dạng trang
tính
Bài 7:
Trình bày
in trang tính
Nhận biết
được các lệnh
in trong trang
tính
Trình y
được các
bước khi in
trang tính
Bài 8 Sắp
xếp dữ liệu
Trình y
được các
bước sắp xếp
dữ liệu
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Tổng:9
Số điểm:
Tỉ lệ %:100
3 Câu
1,5 đ
15%
1Câu
1,5 đ
15%
1Câu
1,5 đ
15%
1Câu
40%
PHÒNG GD - ĐT THỊ BUÔN HỒ
TRƯỜNG THCS ĐINH TIÊN HOÀNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC II
Năm học 2019 2020
MÔN : TIN HỌC 7
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Họ và tên: .............................................. Lớp: ........................
Điểm
Lời phê của giáo viên
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Khoanh tròn vào các đáp án đúng. Mỗi u đúng
được (0,5đ)
Câu 1: Các lệnh chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, u chữ nằm trong nhóm lệnh?
A/ Font B/ Paragraph C/ Number D/ Cells
Câu 2: Lệnh thực hiện thao tác căn thẳng hai lề là?
A/ B/ C/ D/
Câu 3: Lệnh tác dụng?
A/ ng một chữ số thập phân B/ Giảm một chữ số thập phân
C/ Chọn ô cần giảm chữ số thập phân C/ Tất cả đều đúng
Câu 4: Trong Excel chế độ hiển thị trình bày trang được đặt tên là?
A/ Normal B/ Page Layout C/ Page Break Priview D/ Full
Screean

Bộ đề thi Tin học 7 học kì 2 có đáp án năm 2020

VnDoc giới thiệu Bộ đề thi Tin học 7 học kì 2 năm 2020 bao gồm 4 đề kiểm tra khác nhau có đầy đủ đáp án, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trước kì thi học kì 2 sắp tới.

Nhằm cung cấp cho các em học sinh tài liệu ôn thi học kì 2 lớp 7, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với đầy đủ các môn. Bộ đề thi được biên soạn kỹ lưỡng, giúp các em làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau, đồng thời ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho kì thi quan trọng sắp tới.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Tin học có đáp án năm 2020. Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 7, và các đề học kì 1 lớp 7, đề thi học kì 2 lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 196
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm