Cách dùng mạo từ trong Tiếng Anh

Cách dùng mạo từ trong Tiếng Anh là bài tổng hợp về cách dùng các mạo từ A, An và The trong Tiếng Anh giúp các bạn nắm được ngữ pháp về mạo từ, các trường hợp có thể dùng và trường hợp không thể dùng mạo từ. Phần cuối là bài tập giúp các bạn luyện tập kiến thức vừa học để nắm chắc ngữ pháp hơn.

Cách dùng mạo từ trong Tiếng Anh

1. Định nghĩa về mạo từ:

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy đề cập đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng "the" khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó. Ngược lại, khi dùng mạo từ bất định a, an; người nói đề cập đến một đối tượng chung hoặc chưa xác định được. Mạo từ trong tiếng Anh chỉ gồm ba từ và được phân chia như sau:

  • Mạo từ xác định (Denfinite article): the
  • Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an
  • Mạo từ Zero (Zero article) hay danh từ không có mạo từ đứng trước: thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều: coffee, tea; people, clothes.

Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ - chỉ đơn vị (cái, con chiếc).

2. Mạo từ bất định (Indefinite articles)

A & An - Dùng trước danh từ đếm được (số ít) - khi danh từ đó chưa được xác định (bất định). "an" dùng cho danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (nhưng phụ thuộc vào cách phát âm). Ví dụ: a book, a table - an apple, an orange. Đặc biệt một số từ "h" được đọc như nguyên âm. Ví dụ: an hour, an honest man.

3. Mạo từ xác định (Definite article)

3.1 Cách đọc:

  • "The" được đọc là [di] khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u) và đọc là (dơ) khi đứng trước danh từ bắt đầu bằng phụ âm (trừ các nguyên âm): The egg, the chair The umbrella, the book.
  • "The" được đọc là [] khi đứng trước danh từ có cách viết bắt đầu bằng nguyên âm nhưng có cách đọc bằng một phụ âm + nguyên âm: /ju:/ và /w^n/ như:

The United Stated
The Europeans
The one-eyed man is the King of the blind.
The university

  • "The" được đọc là [di] khi đứng trước danh từ có "h" không đọc:

The [di] hour (giờ)
The [di] honestman

  • "The" được đọc là [di: ] khi người nói muốn nhấn mạnh hoặc khi ngập ngừng trước các danh từ bắt đầu ngay cả bằng phụ âm:

Ví dụ: I have forgotten the [di:], er, er the [di:], er, check. (tôi đã bỏ quên cái, à, à..., cái ngân phiếu rồi).

3.2 Một số nguyên tắc chung:

a/ "The" được dùng trước danh từ chỉ người, vật đã được xác định:

Mạo từ xác định "the" được dùng trước danh từ để diễn tả một (hoặc nhiều) người, vật, sự vật nào đó đã được xác định rồi, nghĩa là cả người nói và người nghe đều biết đối tượng được đề cập tới. Khi nói ' Mother is in the garden' (Mẹ đang ở trong vườn), cả người nói lẫn người nghe đều biết khu vườn đang được đề cập tới là vườn nào, ở đâu. Chúng ta xem những ví dụ khác:

The Vietnamese often drink tea. (Người Việt Nam thường uống trà nói chung).
We like the teas of Thai Nguyen.(Chúng tôi thích các loại trà của Thái Nguyên) (dùng "the" vì đang nói đến trà của Thái Nguyên).
I often have dinner early. (bữa tối nói chung).
The dinner We had at that restaurant was awful. (Bữa ăn tối chúng tôi đã ăn ở nhà hàng đó thật tồi tệ).
Butter is made from cream. (Bơ được làm từ kem) - bơ nói chung.
He likes the butter of France . (Anh ta thích bơ của Pháp) - butter được xác định bởi từ France (Nước Pháp).
Pass me a pencil, please. (Làm ơn chuyển cho tôi 1 cây bút chì) - cây nào cũng được.

Đánh giá bài viết
1 3.402
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm