Cấu trúc đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 8 năm 2020 - 2021

Cấu trúc - Ma trận đề thi giữa học kì 2 tiếng Anh lớp 8 mới dưới đây nằm trong bộ đề giữa kì 2 lớp 8 môn Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Cấu trúc đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 8 giúp các em nắm chắc những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm giữa kì 2 lớp 8 hiệu quả.

I. Cấu trúc thi tiếng Anh lớp 8 giữa kì 2 chương trình cũ

1. Vocabulary relating to unit 9-13

2. Grammar and Language focus

– Tenses: Present simple; Present progressive tense with “always”; Future simple; Past simple; Past progressive (with when and while);

– Modal “will” to make requests, offers and promises

– Passive voice (Present simple, future simple and modal verbs, …)

– In order to, so as to

– Adjectives followed by an infinitive/ a noun clause

– “ed” and “ing” participles

– Requests with

+ Do/Would you mind + V-ing?

+ Do/Would you mind + if + clause?

– Compound words

– Reported speech (statements, commands/requests …)

– Question words before to-infinitives

– Verb + to-infinitives

– Question words

– …

II. Cấu trúc Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới

1. Pronunciation

– Stress in words ending in – ic and – al

– Stress in words ending in – ese and – ee

– Stress in words ending in – logy and – graphy

– Stress in words ending in – ity and – itive

2. Vocabulary related to unit 7-10

– Pollution

– People and places in English speaking countries

– Types of natural disasters; Words to describe a natural disaster

– Communication forms and communication technology

3. Grammar and Structure

– Conditional type 1 and type 2

– Present simple for future

– Passive voice

– Past perfect

– Future continuous

– V + to – infinitive

4. Reading and listening skills

– Reading and listening skills are about the topics: Pollution, English speaking countries, natural disasters and Communication in the future.

Trên đây là Cấu trúc đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 8 năm 2020. Bên cạnh đó, VnDoc.com cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới + chương trình cũ cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,.. Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
3 944
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm