Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl

Các chất không tác dụng với HCl

Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung tính chất hóa học của axit HCl. Cụ thể câu hỏi HCl không tác dụng với chất nào. Từ đó đưa ra nội dung lý thuyết câu hỏi vận dụng liên quan giúp bạn đọc củng cố rèn luyện kĩ năng thao tác giải bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl

A. Fe

B. Fe2O3

C. SO2

D. Mg(OH)2.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. 6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3 + 3H2O

C. SO2 là oxit axit không tác dụng với axit

D. 2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O

 Tính chất hoá học của HCl

1.  Làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ

2. HCl tác dụng với kim loại

Tác dụng kim loại đứng trước H tạo thành muối và khí hidro

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

3. HCl tác dụng với oxit kim loại

HCl tác dụng oxit kim loại tạo thành muối và nước

6HCl + Fe2O3 → 2FeCl3 + 3H2O

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

4. HCl tác dụng với bazơ.

HCl tác dụng bazơ dung dịch hoặc bazơ rắn tạo thành muối và nước

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O

2HCl + Mg(OH)2 → MgCl2 + 2H2O

5. HCl tác dụng với muối

Axit clohidric còn có thể tác dụng với muối, tạo ra muối mới và axit mới.

Điều kiện để phản ứng xảy ra là axit tạo ra phải yếu hơn HCl, sản phẩm có kết tủa hoặc tạo ra chất khí bay lên. Phương trình phản ứng như sau:

Na2CO­3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

AgNO3 + 2HCl → AgCl↓ + HNO3

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch HCl thấy

A. quỳ tím hóa đỏ.

B. quỳ tím hóa xanh.

C. quỳ tím không đổi màu.

D. quỳ tím mất màu.

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 2. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch HCl

A. Mg

B. Ag

C. Fe

D. Zn

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 3. Dãy các hợp chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. AlCl3, Al2O3, Al(OH)3

B. Al2O3, Al(OH)3, NaHCO3

C. Zn(OH)2, Al2O3, Na2CO3

D. ZnO, Zn(OH)2, NH4Cl

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 4. Khi cho các chất: Ag, Cu, CuO, Al, Fe vào dung dịch axit HCl thì các chất đều bị tan hết là

A. Cu, Zn, FeO

B. CuO, Ag, Fe

C. Al2O3, Zn, Fe

D. Fe, Cu, CuO

Xem đáp án
Đáp án C

.............................................................

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch HCl tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 83
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa 9 - Giải Hoá 9 Xem thêm