Đội Trưởng Mỹ Văn học Lớp 5

Có thể thay từ công dân trong câu nói dưới đây của nhân vật Thành (Người công dân số Một) bằng các từ đồng nghĩa với nó được không

? Vì sao?

Làm thân nô lệ mà muốn xoá bỏ kiếp nô lệ thì sẽ thành công dân, còn yên phận nô lệ thì mãi mãi là đầy tớ cho người ta...

4
4 Câu trả lời
 • Pé Thỏ
  Pé Thỏ

  Trong câu trên, từ "công dân" mang ý nghĩa là người dân của một nước độc lập.

  Từ "công dân" trái nghĩa với từ "nô lệ"

  Vì vậy ko thể thay thế được

  Trả lời hay
  10 Trả lời 22/12/21
 • Củ Tỏi
  Củ Tỏi

  Trong câu đã nêu, không thể thay thế từ công dân bằng những từ đồng nghĩa như: nhân dân, dân chúng, dân.

  Vì:

  - Từ công dân có hàm ý là chỉ người dân của một nước độc lập.

  - Còn các từ nhân dân, dân chúng, dân là chỉ mang nghĩa là con người của một nước nói chung.

  - Hàm ý của từ công dân ngược lại với ý của từ nô lệ.

  Trả lời hay
  9 Trả lời 22/12/21
 • Bông cải nhỏ
  Bông cải nhỏ

  Trong câu đã nêu, không thể thay thế từ công dân bằng những từ đồng nghĩa như: nhân dân, dân chúng, dân. Vì từ công dân có hàm ý là chỉ người dân của một nước độc lập, khác với từ nhân dân, dân chúng, dân là chỉ con người của một đất nước nói chung.

  Trả lời hay
  6 Trả lời 22/12/21
 • Bé Heo
  Bé Heo

  Tham khảo lời giải khác

  https://vndoc.com/luyen-tu-va-cau-lop-5-mo-rong-von-tu-cong-dan-140405

  Trả lời hay
  3 Trả lời 22/12/21

Văn học

Xem thêm