Đáp án Mô đun 4 môn Khoa học

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 môn Khoa học

Đáp án Mô đun 4 môn Khoa học Tiểu học bao gồm 20 câu trắc nghiệm và đáp án chi tiết cho từng câu hỏi được VnDoc hướng dẫn dưới đây. Từ đáp án này các thầy cô có thể so sánh đối chiếu với bài làm của mình, hoàn thành bài tập huấn của mình.

Tham khảo đáp án mới nhất:

Câu 1. Ý kiến nào sau đây là không phù hợp khi nói về yêu câu đối với xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo phù hợp với các bộ sách giáo khoa Dấu tích

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo các yêu cầu trong chương trình môn Khoa học (Chương trình quốc gia)

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tiễn nhà trường

Câu 2. Đâu là căn cứ bắt buộc, quan trọng nhất để xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học nhà trường

Sách giáo viên

Sách giáo khoa

Chương trình giáo dục môn Khoa học (chương trình quốc gia) Dấu tích

Sách giáo khoa và giáo viên

Câu 3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học, những đặc điểm (nhu cầu, điều kiện thực hiện chương trình của nhà trường cần được quan tâm kho xây dựng những nội dung nào sau đây?

Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình

Lựa chọn các nội dung giáo dục cụ thể

Lựa chọn mục tiêu riêng (bên cạnh những mục tiêu chung)

Lựa chọn mục tiêu riêng (bên cạnh những mục tiêu chung), nội dung giáo dục cụ thể; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình Dấu tích

Câu 4. Trong các ý kiên dưới đây, ý kiến nào là nội dung không thuộc về vai trò của giáo viên trong xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Phê duyệt kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn cũng như Kế hoạch dạy học của các giáo viên Dấu tích

Thiết kế xây dựng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tham gia, thiết kế, xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tham gia đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học để làm cơ sở điều chỉnh, phát triển kế hoạch giáo dục môn Khoa học giai đoạn mới.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không thuộc về vai trò của Cán bộ quản lí nhà trường trong xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tổ chức và tham gia vào giám sát, đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học trong quá trình triển khai

Xây dụng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học Dấu tích

Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học mon Khoa học

Phê duyệt Kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn những như Kế hoạch dạy học của các giáo viên

Câu 6. Trong các đối dượng sau, những đối tượng nào có thể tham gia vào lập Kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường

Học sinh

Cha mẹ học sinh

Giáo viên

Giáo viên, cha mẹ học sinh, học sinh Dấu tích

Câu 7. Trong các hoạt động say, các hoạt động nào sau đây là về xây dựng, phát triển Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Điều chỉnh tài liệu dạy học sẵn có cho phù hợp thực tiễn

Lựa chọn nội dung dạy học cụ thể trong chủ đề, bài học

Tổ chức, sắp xếp lại một số nội dụng cụ thể trong chương trình môn khoa học

Tất cả các hoạt động trên Dấu tích

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đối với việc thiết kế Kế hoạch dạy học một bài/ chủ đề môn khoa học là phù hợp?

Một yêu cầu được nêu trong chương trình Khoa học có thể cần được thực hiện thông qua một số nhiệm vụ học tập Dấu tích

Việc thực hiện hoặc đánh giá thường xuyên các mục tiêu (yêu cầu) về thành phần nặng lực Nhận thức khoa học tự nhiên sẽ chỉ được thực hiện ở hoạt động xây dựng kiến thức mới.

Cần quan tâm bồi dưỡng các phẩm chất cho học sinh, do vậy trong mục tiêu của bài cần ghi đầy đủ các phẩm chất chủ yếu

Việc đánh gia sẽ chỉ được thực hiện sau khi HS đã học xong toàn bộ kiến thức mới của bài học.

Câu 9. Khi phân tích bài học để làm cơ sở cho việc dự kiến các hoạt động dạy học trong kế hoạch dạy học môn Khoa học, cần quan tâm tới những nội dung nào sau đây?

Điều kiện cơ sở vật chất nhà trường

Phân tích về trình độ của HS liên quan tới thực hiện các yêu cầu trên

Phân tích các yêu cầu cần đạt trong chương trình môn Khoa học để xác định xem yêu cầu cần đạt của bài học có mối liên hệ như thế nào với yêu cầu cần đạt của các bài học trước đó bài bài học sau đó

Tất cả các nội dung trên Dấu tích

Câu 10. Sau đây là yêu cầu cần đạt của mạch nội dung " Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy" của chương trình khoa học lớp 5.

Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

- Sử dụng năng lượng mặt trời

- Sử dụng năng lượng gió

- Sử dụng năng lượng nước chảy

- Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

- Thu thập, xử lí thông tin và trình bày được (bằng những hình thức khác nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng nêu trên

Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học ở nhà trường, ý kiến nào sau đây phù hợp?

Tùy vào thực tiễn, có thể thiết kế các bài học cho phù hợp Dấu tích

Toàn bộ các yêu cầu trên phải thực hiện trong một bài học

Mỗi mục (gạch đầu dòng) về yêu cầu cần đạt nói trên cần thiết kế một bài học riêng

Mỗi loại năng lượng cần thiết kế một bài học riêng

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là không phù hợp?

Mỗi mục về yêu cần cần đạt trong chương trình có thể cần được thực hiện thông qua một số hoạt động dạy học

Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường khác nhau, thời lượng phân bổ cùng một mạch nội dung

Việc thực hiện các mạch nội dung trong chương trình Khoa học là hoàn toàn độc lập với nhau. Dấu tích

Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường khác nhau, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học ứng với cùng một yêu cầu có thể là khác nhau.

Câu 12. Trong các hoạt động sau, việc đánh giá Kế hoạch dạy học môn Khoa học có thể thực hiện thông qua các hoạt động nào?

Lấy ý kiến phản hổi từ HS, cha mẹ HS

Giáo viên tự đánh giá, rút kinh nghiệm về các kế hoạch bài dạy sau mỗi lần dạy

Dự giờ, quan sát việc dạy và học; xem xét, phân tích công việc của giáo viên, việc học tập của HS

Tất cả các hoạt động trên.Dấu tích

Câu 13. Sau đây là một số hoạt động trong các hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường. Hãy sắp xếp các hoạt động này theo trình tự thời gian thực hiện từ trước đến sau

A. Các kế hoạch dạy học của giáo viên được phê duyệt bởi tổ trưởng và Ban giám hiệu nhà trường

B. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường

C. Từng giáo viên cụ thể hóa kế hoạch dạy học môn Khoa học của tổ chuyên môn - xây dựng các Kế hoạch dạy học cụ thể của các bài cho phù hợp với thực tế lớp học.

C, A, B

B, C, A Dấu tích

A, B, C

A, C, B

Câu 14. Việc lập kế hoạch dạy học môn Khoa học cần quan tâm tới phần năng lực nào?

Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học

Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh

Nhận thức khoa học tự nhiên

Cả 3 thành phần trên. Dấu tích

Câu 15. Các năng lực thành phần của năng lực khoa học tự nhiên là gì?

Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường xung quanh; Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Dấu tích

Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học; Tìm hiểu môi trường xung quanh; Tự học

Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường xung quanh; năng lực làm việc nhóm

Nhận thức KHTN; Giao tiếp; Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học

Câu 16. Phát biểu nào sau đây về phát triển các thành phần năng lực khoa học tự nhiên khi thiết kế Kế hoạch dạy học là không phù hợp?

Có thể phát triển khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng

Thành phần năng lực nhận thức khoa học tự nhiên chỉ có thể được phát triển thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng Dấu tích

Phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh chủ yếu thông qua các hoạt động xây dựng kiến thức mới

Thông qua hoạt động thảo luận của học sinh, có thể rèn luyện kĩ năng giao tiếp của các em.

Câu 17. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: giúp học sinh thông qua quan sát, thí nghiệm, tìm và xử lí thông tin để rút ra kiến thức mới?

Thực hành

Khám phá Dấu tích

Khởi động và nêu vấn đề

Ứng dụng

Câu 18. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: hướng dẫn HS tiếp tục tìm hiểu, vận dụng kiến thức, kĩ năng học từ bài học vào thực tiễn cuộc sống?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề

Ứng dụng Dấu tích

Câu 19. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: giúp học sinh huy động, nhớ lại nội dung các bài học hoặc kinh nghiệm thực tiễn có liên quan để chuẩn bị cho bài học mới?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề Dấu tích

Ứng dụng

Câu 20. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục đích chính là: vận dụng kiến thức, kĩ năng được học trong bài học?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề.

Hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng. Dấu tích

Trên đây là toàn bộ Đáp án 20 câu trắc nghiệm Module 4 Tiểu học môn Khoa học. VnDoc liên tục cập nhật các câu hỏi và đáp án của chương trình bồi dưỡng giáo viên Tiểu học Mô đun 4 cho các thầy cô tham khảo. Các thầy cô tham khảo chuyên mục Dành cho giáo viên để có các tài liệu hay và hấp dẫn nhé.

Đánh giá bài viết
5 12.348
Sắp xếp theo
    Dành cho Giáo Viên Xem thêm