Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 10

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 10 (Đề nâng cao) do VnDoc biên soạn kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 10 (Đề nâng cao)

Bài 1 (2 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

7 x 3 + 15 x 8 …. 7 x 4 + 8 x 14

45 + a …. a + 46

b + b + b …. b x 2 + b

Bài 2 (2 điểm): Tính nhanh:

a, 15 x 3 + 15 x 4 + 15 x 5 – 15 x 2

b, 1115 + 1146 + 1185 + 1162 + 1138 + 1154

c, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19

Bài 3 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X x 7 + X = 384b, 82 – 34 x 2 < X x 2 + 3 < 84 : 6 +4

Bài 4 (2 điểm):

a, Có 300 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 6 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số quyển sách như nhau.

b, Có 464 cây ngô được trồng đều trên 8 luống, mỗi luống có 2 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây ngô?

Bài 5 (2 điểm): Tính diện tích của hình H dưới đây với kích thước được cho trong hình vẽ:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 10

B. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4

Bài 1:

7 x 3 + 15 x 8 > 7 x 4 + 8 x 14

45 + a < a + 46

b + b + b = b x 2 + b

Bài 2:

a, 15 x 3 + 15 x 4 + 15 x 5 – 15 x 2

= 15 x (3 + 4 + 5 - 2)

= 15 x 10

= 150

b, 1115 + 1146 + 1185 + 1162 + 1138 + 1154

= (1115 + 1185) + (1146 + 1154) + (1162 + 1138)

= 2300 + 2300 + 2300 = 6900

c, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19

= (1 + 19) + (3 + 17) + (5 + 15) + (7 + 13) + (9 + 11)

= 20 + 20 + 20 + 20 + 20

= 100

Bài 3:

a, X x 7 + X = 384

X x (7 + 1) = 384

X x 8 = 384

X = 384 : 8

X = 48

b, 82 – 34 x 2 < X x 2 + 3 < 84 : 6 + 4

82 – 68 < X x 2 + 3 < 14 + 4

14 < X x 2 + 3 < 18

Trường hợp 1: X x 2 + 3 = 15

X x 2 = 12

X = 12 : 2

X = 6

Trường hợp 2: X x 2 + 3 = 16

X x 2 = 13 (loại)

Trường hợp 3: X x 2 + 3 = 17

X x 2 = 14

X = 14 : 2

X = 7

Bài 4:

a, Mỗi tủ chứa số quyển sách là:

300 : 2 = 150 (quyển sách)

Mỗi ngăn chứa số quyển sách là:

150 : 6 = 25 (quyển sách)

Đáp số: 25 quyển sách

b, Có 464 cây ngô được trồng đều trên 8 luống, mỗi luống có 2 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu cây ngô?

Mỗi luống trồng được số cây ngô là:

464 : 8 = 58 (cây)

Mỗi hàng trồng được số cây ngô là:

58 : 2 = 29 (cây)

Đáp số: 29 cây ngô

Bài 5:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 10

Độ dài đoạn GI là:

8 – 5 = 3 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật ABIH là:

4 x 8 = 32 (cm2)

Diện tích của hình vuông GIKF là:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích của hình chữ nhật EKCD là:

2 x 7 = 14 (cm2)

Diện tích của hình H là:

32 + 9 + 14 = 55 (cm2)

Đáp số: 55cm2

------

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 4, Toán lớp 4 nâng cao, bài tập Toán lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
9 1.769
Sắp xếp theo
    Đề thi KSCL đầu năm lớp 4 Xem thêm