Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6 - Chương 9 - Đề 1

Đề kiểm tra 15 Phút - Đề số 1 - Vai trò của thực vật - Sinh học lớp 6 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập chuẩn bị cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Đề bài kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 6

Câu 1 (4 điểm). Thực vật giúp điều hoà khí hậu như thế nào ?

Câu 2 (3 điểm). Thực vật có vai trò gì trong việc giữ đất, chống xói mòn ?

Câu 3 (3 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định ?

A. Quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và nhả ra khí ôxi.

B. Quá trình hô hấp, thực vật lấy vào khí ôxi và nhả ra khí cacbônic.

C. Quá trình thoát hơi nước ở thực vật giúp cân bằng lượng khí.

D. Cả A và B.

2. Vai trò của thực vật đối với động vật là

A. cung cấp thức ăn.

B. cung cấp ôxi dùng cho hô hấp.

C. cung cấp nơi ở, nơi sinh sản.

D. cả A, B và C.

3. Vai trò của thực vật đối với đời sống con người là

A. cung cấp gỗ cho các ngành công nghiệp và xây dựng.

B. cung cấp thức ăn cho cho người.

C. dùng làm thuốc.

D. cả A, B và C.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 6 Chương 9

Câu 1 (4 điểm).

Một điều dễ nhận thấy là ở những nơi có nhiều cây xanh (ví dụ trong rừng) thì không khí thường mát mẻ, râm và ẩm, không có nhiều gió mạnh như ở ngoài chỗ quang trống. Sở dĩ như vậy là nhờ các tán cây đã cản bớt ánh sáng và tốc độ gió khiến cho nhiệt độ không khí giảm bớt, độ ẩm tăng lên (do không bị ánh sáng gay gắt nung nóng và giảm sự bốc hơi nước trong đất cũng như thoát hơi nước của cây). Những điều đó tạo điều kiện cho mưa nhiều hơn.

Câu 2 (3 điểm).

Bộ rễ cây có tác dụng giữ đất, thân cây và tán lá làm giảm bớt lượng chảy của dòng nước mưa rơi xuống. Do đó, ở những nơi có rừng, khi mưa đất không bị rửa trôi, xói mòn, sụt lở.

Câu 3 (3 điểm).

1. D

2. D

3. D

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh lớp 6 - Chương 9 - Đề 1 phần Vai trò của thực vật bao gồm 3 câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện các kiến thức sinh học lớp 6 Chương 9 để chuẩn bị cho các bài thi, đề kiểm tra lớp 6 trong năm học. Các bạn học sinh tham khảo chi tiết và tải lời giải dạng bài tập các môn cho từng lớp chi tiết trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 104
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Xem thêm