Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 7 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
(Đề gồm 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC II
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề
đề: 711
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Câu 1: Người ta dựng một cái thang chiều dài
5m
sao cho đầu thang dựa vào đỉnh cao
nhất của một bức tường thẳng đứng chân thang cách chân tường theo hướng vuông c
3m
. Chiều cao của bức tường là
A.
5 .m
B.
6 .m
C.
D.
8 .m
Câu 2: Điểm kiểm tra Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại thành bảng tần số như sau:
Điểm (x)
4
5
6
7
8
9
10
Tần số (n)
2
3
5
9
11
7
3
N = 40
Số học sinh m i kiểm tra Toán là
A.
35
. B.
45
. C.
40
. D.
30
.
Câu 3: Trong các đa thức sau, đa thức o không phải đa thức một biến?
A.
3
3 7x xy
. B.
3
5 2y y
. C.
2 3x
. D.
2
3z
.
Câu 4: Đơn thức
3
2x yz
bậc
A.
3
. B.
6
. C.
5
. D.
2
.
Câu 5: Một tam giác cân số đo góc đáy bằng
0
64
thì số đo góc đỉnh
A.
0
54
. B.
0
52
. C.
0
62
. D.
0
90
.
Câu 6: Cho tam giác
ABC
hai đường trung tuyến
AE
BD
cắt nhau tại
.G
Khẳng
định nào sau đây sai?
A.
2
3
GB BD
. B.
1
3
GE AE
. C.
GB GA
. D.
2GA GE
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 7: Cho
ABC
5 ,AB cm
A 10 .C cm
Biết độ dài cạnh
(đơn vị cm) một
số nguyên. Hỏi độ dài cạnh
BC
th nhận được bao nhiêu giá trị?
A.
8
. B.
9
. C.
10
. D.
11
.
Câu 8: Tìm đa thức
M x
, biết
2 2
3 6 2 6M x x x x x
.
A.
2
12M x x x
. B.
2
12M x x x
.
C.
2
12M x x x
. D.
2
M x x
.
Câu 9: Bậc của đa thức
2 5 4 6
8M x y xy y
A.
8
. B.
6
. C.
5
. D.
7
.
Câu 10: Điểm kiểm tra Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại thành bảng tần số như sau
Điểm (x)
4
5
6
7
8
9
10
Tần số (n)
2
3
5
9
11
7
3
N = 40
Điểm kiểm tra Toán trung bình của lớp 7A
A.
7, 425
. B.
7,525
. C.
7,325
. D.
7,625
.
Câu 11: Cho tam giác
ABC
6 , 3 , 4 .AB cm BC cm AC cm
Khẳng định nào sau đây
đúng?
A.
C A B
. B.
B C A
. C.
A B C
. D.
C B A
.
Câu 12: Đa thức
2 6A x x
nghiệm
A.
3x
. B.
3x
. C.
4x
. D.
4x
.
Câu 13: Tích nào sau đây luôn nhận giá trị không âm với mọi giá trị của biến?
A.
2 2
4 .5x y y
. B.
2 3
2x y y
. C.
3 3
2 .x y y
. D.
3 2
4 . 5x y y
.
Câu 14: Thu gọn đa thức
2 2 2 2
2 7 3 7P x y xy x y xy
được kết quả
A.
2 2
5 14x y xy
. B.
2 2
14P x y xy
. C.
2
P x y
. D.
2
P x y
.
Câu 15: Đa thức
5 4 4 2
2 4 1P x x x x x x
hệ số của lũy thừa bậc
4
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A.
1
. B.
5
. C.
4
. D.
4
.
Câu 16: Điểm kiểm tra Toán của học sinh lớp 7A được ghi lại thành bảng tần số như sau
Điểm (x)
4
5
6
7
8
9
10
Tần số (n)
2
3
5
9
11
7
3
N = 40
Mốt của dấu hiệu
A.
8
. B.
6
. C.
9
. D.
7
.
Câu 17: Trong các biểu thức đại số sau, biểu thức nào đơn thức?
A.
1
x
. B.
2
1
2
x y
. C.
2020( )x y
. D.
2021x y
.
Câu 18: Với
2; 3a b
thì biểu thức
2
ab
giá trị
A.
18
. B.
36
. C.
18
. D.
36
.
Câu 19: Tích của tổng
x
y
với hiệu
x
y
được viết
A.
.x y x y
. B.
.x y x y
. C.
.x y x y
. D.
.x y x y
.
Câu 20: Tất c c hạng tử của đa thức
2 2
2 3x y xy
A.
2 2
2 ; yx
B.
2 2
2 ; y ; 3x xy
C.
2 2
2 ;x y
D.
2 2
2 ; ; 3x y xy
Câu 21: Trong các tam giác các kích thước ba cạnh sau đây, tam giác nào tam giác
vuông ?
A.
5 ;7 ;9cm cm cm
B.
11 ;12 ;13cm cm cm
C.
12 ;9 ;15cm cm cm
D.
7 ;7 ;5cm cm cm
Câu 22: Bộ ba đoạn thẳng độ dài nào sau đây không th độ i ba cạnh của một
tam giác?
A.
6 ;40 ;20 .dm cm cm
B.
3 ;2,1 ;5 .cm cm cm
C.
6 ;7 ;5 .cm cm cm
D.
2 ;3 ;2 .cm cm cm
Câu 23: Giao điểm của ba đường phân giác trong một tam giác thì
A. cách đều 3 cạnh của tam giác đó. B. là trọng tâm của tam giác đó.

Đề thi Toán 7 học kì 2 năm 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 Sở GD&ĐT Bắc Giang do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi Toán 7 học kì 2 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận, hệ thống kiến thức được học trong học kì 2 Toán 7, cho các em học sinh tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 Toán 7 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 7 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2020 - 2021 nằm trong Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 trên VnDoc.com. Bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 bao gồm các tài liệu do VnDoc biên soạn hoặc sưu tầm từ nhiều trường THCS trên cả nước, là nguồn tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh tham khảo, chuẩn tốt cho các kì thi quan trọng sắp diễn ra.

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 7 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2020 - 2021. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu lớp 7 khác như: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7 và các dạng Đề thi học kì 2 lớp 7 ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt Toán 7 hơn.

Đánh giá bài viết
1 509
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm