Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 10 năm học 2020 – 2021 Đề số 4

Đề kim tra gia hc kì 2 môn Toán 10 năm hc 2020 2021 Đề s 4
Thi gian làm bài: 90 phút, không k thi gian phát đ
I. TRC NGHIỆM (6 điểm)
Câu 1: Phương trình
( ) ( )
22
2 1 2 2 6 7 0x y m x m y m+ + + + + =
phương trình
đưng tròn khi và ch khi
A.
0m
B.
1m
C.
1m
D.
1m
hoc
1m −
Câu 2: Đưng thẳng đi qua điểm
(3;2)A
và nhn
(2; 4)n =−
làm vectơ pháp tuyến
phương trình là:
A.
B.
3 2 4 0xy + =
C.
2 1 0xy + =
D.
2 8 0xy+ =
Câu 3: Tp nghim của phương trình
2
4 2 2x x x + + =
là:
A.
S =
B.
S =
C.
2
;2
5
S

=


D.
2S =
Câu 4: Tập xác định ca hàm s
21
32
3
x
yx
x
= +
+
A.
3
( ; ]\ 3
2
−
B.
3
( ; ]
2
−
C.
3
( ; ]\ 3
2
−
D.
3
; \ 3
2

−


Câu 5: Cho tam giác
.ABC
Công thc tính din tích tam giác là:
A.
1
sin
2
ABC
S ab C
=
B.
1
sin
2
ABC
S ab B
=
C.
1
sin
2
ABC
S ab A
=
D.
1
sin
2
ABC
S ac C
=
Câu 6: Đưng tròn
22
10 +4y+13=0x y x+−
có bán kính bng bao nhiêu?
A. 2 B. 4 C. 1 D. 3
Câu 7: Cặp đẳng thức nào sau đây không th đồng thi xy ra?
A.
sin 0,6 va cos 0,8

==
B.
26
sin 0,2 va cos
5

= =
C.
sin 0,2 va cos 0,8

==
D.
26
sin 0,2 va cos
5

= =
Câu 8: Bất phương trình
2
5 4 2 3x x x+ +
có tp nghim là:
A.
)
4
1; 0;9
5

−

B.
)
4
1; 0;9
5

−

C.
(
1;9
D.
4
1;
5


Câu 9: Trong mt phng tọa độ Oxy, cho 2 điểm
( ) ( )
1; 4 , 3;2 .AB
Viết phương
trình tổng quát đường trung trc ca đoạn thng
.AB
A.
3 1 0xy+ + =
B.
3 11 0xy+ + =
C.
3 2 0xy+ + =
D.
3 1 0xy+ + =
Câu 10: Cho
ABC
có AB =
3
cm, AC = 5 cm,
0
A=30
. Khi đó độ dài cnh BC là:
A.
43
cm B.
13
cm C.
28 5 3
cm D. 13 cm
Câu 11: Đưng tròn
22
2 2 8 4 1 0x y x y+ + =
tâm điểm nào trong các điểm
sau đây?
A.
( )
8;4
B.
( )
2; 1
C.
( )
2;1
D.
( )
8; 4
Câu 12: Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
( )
sin sin

−=
B.
( )
tan tan

−=
C.
( )
cos cos

−=
D.
( )
cot cot

−=
Câu 13: Tìm tt c các nghim
( )
;xy
ca h phương trình
22
2
164
xy
xy
−=
+=
A.
( ) ( )
10;8 , 8; 10−−
B.
( ) ( )
10;8 , 10; 8−−
C.
( )
10; 8−−
D.
( )
10;8
Câu 14: Trong mt phng vi h ta đ Oxy, cho tam giác ABC
( ) ( ) ( )
1;2 , 2;0 , 6; 5A B C −−
. Gi G là trng tâm tam giác
;ABC
tọa độ đim G là:
A.
( )
1;1G
B.
12
;
33
G



C.
( )
3; 3G −−
D.
( )
1; 1G −−
Câu 15: a) Biết
1
sin
3
=
2


.Khẳng định nào sau đây là đúng?
A.
22
cos
3
=−
B.
22
cos
3
=
C.
2
cos
3
=
D.
2
cos
3
=−
Câu 16: Khong cách t đim
(5; 1)M
đến đường thng
3 2 13 0xy+ + =
là:
A.
28
13
B.
13
2
C.
2
D.
2 13
Câu 17: Đưng thẳng đi qua hai điểm
( )
0;5M
( )
12;0N
có phương trình là:
A.
0
12 5
xy
+=
B.
1
5 12
xy
+=
C.
0
5 12
xy
+=
. D.
1
12 5
xy
+=
Câu 18: Với điều kin nào ca m thì phương trình
2
(3 4) 1m x m x =
nghim
duy nht?
A.
1m
B.
1m −
C.
1m 
D.
2
3
m 
Câu 19: S nghim của phương trình
2
8
22
x
xx
=
−−
A. 0. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 20: Cho ba phương trình:
2 4 2 (1)x x x+ = +
22
2 1 5 1 (2)x x x+ + = + +
22
3 1 4 1 (3)x x x =
.
Trong ba phương trình trên, có bao nhiêu phương trình vô nghiệm?
A. 2 B. 0 C. 1 D. 3
Câu 21: S nghim của phương trình:
2
1 5x x x+ = +
là:
A. 2 B. 0 C. 1 D. 3
Câu 22: Xác định v trí tương đối của hai đường thng:
1
:5 2 14 0xy + =
( )
2
42
:.
15
xt
t
yt
=+

=−
A. Trùng nhau B. Song song vi nhau
C. Cắt nhau nhưng không vuông góc D. Vuông góc nhau
Câu 23: Đưng tròn tâm
( )
4;3I
và tiếp xúc với đường thng
:3x 4 5 0y + =
có phương trình là:
A.
( ) ( )
22
4 3 1xy+ + =
B.
( ) ( )
22
4 3 1xy + =
C.
( ) ( )
22
4 3 1xy+ + + =
D.
( ) ( )
22
4 3 1xy + + =
Câu 24: Bất phương trình
22
( 6) 2 0x x x x
có tp nghim là:

Đề thi giữa học kì 2 Toán 10 - Đề 4

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 10 năm học 2020 - 2021 - Đề 4 mới nhất được biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học THPT giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Một số đề thi liên quan:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi giữa học kì 2 Toán 10 là tài liệu được biên soạn và gửi tới các em học sinh cùng các quý phụ huynh. Đề thi được xây dựng dựa vào kiến thức trọng tâm Toán 10 kèm đáp án giải chi tiết. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học ở lớp 10, chuẩn bị kiến thức vững vàng trước nhứng kì thi sắp tới.

Mời thầy cô và các bạn tải tài liệu tham khảo

-------------------------------------------------

Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới!

Đánh giá bài viết
1 177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 10 Xem thêm