Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa học năm 2014 - 2015 huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa học

Lên lớp 8, các em học sinh bắt đầu được học môn Hóa học. Tiếp xúc với điều mới sẽ khiến nhiều bạn thấy bỡ ngỡ. Nhằm giúp các em tự tin hơn khi học môn học này, VnDoc.com sưu tầm và giới thiệu tới các em đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa học năm 2014 - 2015 huyện Hải Lăng, Quảng Trị. Chúc các em học tốt.

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học - THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa

Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học - THCS Đồng Nai, Lâm Đồng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI LĂNG

ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2014-2015
Môn: HÓA HỌC lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không tính thời gian phát đề)

Bài 1: (2.5 điểm) Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng vật lí, hiện tượng hóa học, giải thích (ngắn gọn).

a) Nhiệt độ trái đất nóng lên làm cho băng ở 2 cực tan ra.

b) Thổi hơi vào nước vôi trong thì nước vôi trong vẫn đục.

c) Đinh sắt có màu trắng xám để lâu ngày trong không khí bị gỉ sét.

d) Cơm được nhai lâu trong miệng cảm thấy ngọt.

e) Cho miếng mở động vật vào chảo đun nóng thấy mở chảy lỏng ra, nếu đun quá lửa mở bị cháy đen và nghe mùi khét.

Bài 2 (2 điểm). Lập phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

a) Zn + O2 → ZnO

b) Al2O3 + HCl → AlCl3 + H2O

c) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + NaCl

d) Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Bài 3 (2 điểm).

Hợp chất A chứa 50% S và 50% O về khối lượng. Biết dA/H= 32.

Xác định CTHH của A.

Bài 4 (3.5 điểm).

Cho sơ đồ phản ứng sau:

Mg + HCl → MgCl2 + H2

Nếu cho 2,4 g Mg phản ứng hết với dung dịch HCl thì:

a. Thể tích khí H2 thu được ở đktc bằng bao nhiêu?

b. Khối lượng muối MgCl2 thu được bằng bao nhiêu g?

c. Tính số phân tử HCl phản ứng?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Hóa học

Câu 1: Trả lời và giải thích đúng môi câu được 0,5đ

a. Hiện tượng vật lí vì chất nước vẫn giữ nguyên.

b. Hiện tượng hóa học vì có sinh ra chất mới (làm nước vôi trong hóa đục).

c. Hiện tượng hóa học vì có sinh ra chất mới gỉ sắt.

d. Hiện tượng hóa học vì có sinh ra chất mới (đường ngọt)

e. (1) Mở chảy lỏng ra khi đun nóng:Hiện tượng vật lí (không sinh ra chất mới)

(2) Đun quá lửa, mỡ bị cháy khét: hiện tượng hóa học.

Câu 2: Viết đúng mỗi PTHH được 0,5 điểm

a) 2Zn + O2 → 2ZnO

b) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

c) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl

d) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 3:

Xác định CTHH:

Tính được MA = 2.32=64g

Lập được CTHH của A là SO2

Lưu ý: Học sinh có thể giải bằng các cách khác nhau nếu đúng vẫn được điểm tối đa.

Câu 4:

Tính đúng số mol:

nMg = 2.4/24 = 0,1 (mol)

Viết đúng PTHH:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
0,1mol 0,2 mol 0,1mol 0,1mol

a) Tính được số mol H2: nH2 = 0,1 mol

Tính đúng thể tích H2: VH2(đktc) = 0,1 .22,4 = 2,24 (l)

b) Tính được số mol MgCl2 0,1 mol

mMgCl2 = 0,1. 95= 9,5 (g)

c) Số mol HCl phản ứng: 0,2 mol

=> Số phân tử HCl phản ứng là: 0,2. 6,023. 1023= 12,046.1022 phân tử.

Đánh giá bài viết
1 5.645
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 8 Xem thêm