Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I. MA TRẬN ĐỀ.
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ
cao
Phương trình bậc
nhất một ẩn
Xác định
được PT bậc
nhất , nghiệm
của PT bậc
nhất PT
tích
Vận dụng
được các bước
giải toán bằng
cách lập PT
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5 điểm
15%
1
2,5 điểm
25%
4
4 điểm
40%
Bất phương trình
bậc nhất một
ẩn,bất đẳng thức
Giải bất PT và
biểu diễn tập
nghiệm
1
0,5 điểm
5%
1
0,5 điểm
5%
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,5 điểm
15%
2
1,5 điểm
15%
Tam giác đồng
dạng
Vận dụng các định lý để
chứng minh các trường hợp
đồng dạng của hai tam giác
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2,5 điểm
25%
1
1 điểm
10%
3
3,5 điểm
35%
Hình lăng trụ, hình
chóp đều
Vận dụng được
các công thức
tính diện tích,
thể tích các
hình đã học
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5 điểm
5%
1
0,5 điểm
5%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
1 điểm
10%
2
1,5 điểm
15%
5
6,5 điểm
65%
1,5 điểm
15%
10 u
10 điểm
100%
II. ĐỀ BÀI
Bài 1. (1.5 điểm): Giải phương trình:
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS N VIÊN
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a) 3x – 2 = 2x + 5
b)
x + 5 x 2 x + 1
=
4 6 3
c)
2x 5 3x 2
5
x 3 x
Bài 2. (1,5 điểm)
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên truc số:
a) 1 + 2( x – 1) > –3x
b)
2 3x x + 7
2 +
5 2
Bài 3. (2,5 điểm )
Một ôtô đi từ TPHCM đến Phan Thiết với vận tốc 60km/h. Khi trở về trên cùng tuyến đường đó, ôtô chạy
với vận tốc 40km/h nên thời gian về mất nhiều hơn thời gian đi là 2 giờ 10 phút. Tính quãng đường từ
TPHCM đến Phan Thiết.
Bài 4. (3,5 điểm). Cho
ABC vuông tại A, có AB = 12 cm; AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH
H
BC).
a) Chứng minh:
HBA
ABC
b) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.
c) Trong
ABC kẻ phân giác AD (D
BC). Trong
ADB kẻ phân giác DE (E
AB); trong
ADC kẻ phân giác DF (F
AC).
Chứng minh rằng:
EA DB FC
1
EB DC FA
Bài 5. (0.5 điểm): Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều sau đây ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 6 . (0,5điểm): Giải phương trình sau:
315 313 311 309
4 0
101 103 105 107
x x x x
III. ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
Bài
Câu
Nội dung
Điểm
Bài 1
( 1,5
điểm)
a
3x – 2 = 2x + 5
7
2523
x
xx
Vậy phương trình có tập nghiệm S=
7
0,25
b
b)
x 5 x 2 x 1
4 6 3
3( x + 5 ) – 2( x – 2 ) = 4( x + 1 )
– 3x = – 15
x = 5
Vậy phương trình có tập nghiệm
S 5
0,25
0,25
c
c)
2x 5 3x 2
5
x 3 x
ĐKXĐ : x
0 ; x
– 3
x(2x + 5) + (3x + 2)(x + 3) = 5x(x + 3)
5x
2
+16x +6 = 5x
2
+15x
x = –6
Vậy phương trình có tập nghiệm
S 6
0,25
0,25
0,25
Bài 2
( 1,5
điểm)
Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên truc số:
a) 1 + 2( x – 1) > – 3x
1 + 2x – 2 > – 3x
x > 1/5
0,25đ
025đ

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 8 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán được ngắn gọn và thông minh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 745
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán 8 - Giải Toán 8 Xem thêm