Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức Toán cơ bản chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 mới nhất: 2018 - 2019

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1. Tính:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 2. Điền dấu >;=;< thích hợp vào chỗ chấm:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tổng của 291807 và 475869 là:

A.757576

B. 767676

C. 757676

D. 767576

b) Hiệu của 516273 và 394857 là :

A.122416

B. 767676

C. 757676

D. 767576

c) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 25m2 7 dm2 = …… cm2 là:

A. 2570

B. 25700

C. 250700

D. 25070

d) Phân số 5/6 lớn hơn phân số:

A. 6/7

B. 6/6

C. 5/4

D. 4/5

Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 3 giờ 18 phút = 188 phút ▭

b) 5 tạ 15 kg = 515 kg ▭

Bài 5. Cho hình bình hành ABCD có M và N là trung điểm của AB và CD. Biết DN = 18 cm, AH = 22 cm (như hình vẽ ):

Tính tổng diện tích của các hình bình hành có trong hình vẽ:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 6. Lớp 4A có 45 học sinh, số học sinh nam bằng 2/5 học sinh cả lớp.

Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ?

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 2.

a) >

b) =

c) <

d) >

Bài 3.

a) B

b) D

c) C

d) D

Bài 4.

a) S

b) Đ

Bài 5.

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

(có nhiều cách giải)

Hình bên có tất cả 3 hình bình hành gồm AMND, MBCN và ABCD

Vì M và N là trung điểm của AB và CD nên AM = MB = DN = NC = 18 cm.

Diện tích hình bình hành AMND là: 22 x 18 = 369 (cm2)

Tổng diện tích các hình bình hành có trong hình vẽ chính bằng tổng diện tích của 4 hình bình hành AMND là: 396 x 4 = 1584 cm2

Đáp số: 1584 cm2

Bài 6.

Số học sinh nam của lớp 4A là: 45 x 2/5 = 18 (học sinh)

Số học sinh nữ của lớp 4A là: 45 – 18 = 27 (học sinh)

Đáp số 27 học sinh nữ.

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
24 17.152
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm