Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức Toán cơ bản chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 mới nhất: 2018 - 2019

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số thích hợp điền vào chỗ chấm 19 m2 9 cm2 = ….. cm2 là:

A. 1909

B. 199

C. 19009

D. 190009

Bài 2. Tính:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 4 giờ 40 phút = 240 phút ▭

b) 10 phút 10 giây = 610 giây ▭

c) 5 m2 15 cm2 = 5015 cm2

d) 4 tấn 6 kg = 4006 kg ▭

Bài 4. Cho hình bình hành ABCD và hình thoi BMNC liền nhau như hình vẽ. Biết cạnh DC = 4 cm, AD = 3 cm, diện tích hình bình hành ABCD là 8 cm2. Hãy tính diện tích hình thoi BMNC.

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 5. Tìm x:

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 6. Buổi sáng bác Hà bán được 4/6 cuộn vải trắng và 3/4 cuộn vải hoa. Hỏi bác Hà đã bán được tất cả bao nhiêu mét vải. Biết mỗi cuộn vải dài 60m).

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 1:

Chọn D

Bài 2.

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 3.

a) S

b) Đ

c) S

d) Đ

Bài 4.

Vì hình ABCD là hình bình hành nên cạnh AD = BC = 3cm. Vì hình BMNC là hình thoi nên có các cạnh bằng nhau, do đó ta có:

BC = BM = MN = 3 cm

Chiều cao tương ứng cạnh DC của hình bình hành ABCD là:

8 : 4 = 2 (cm)

Chiều cao tương ứng cạnh DC cũng là chiều cao tương ứng cạnh NC do đó diện tích hình thoi BMNC là :

3 x 2 = 6 (cm2)

Đáp số: 6 cm2

Bài 5.

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Bài 6.

Số mét vải trắng bác Hà bán được là: 60 x 4/5= 48 (m)

Số mét vải hoa bác Hà bán được là: 60 x 3/4= 45 (m)

Tổng số mét vải bác Hà bán được là: 48 + 45 = 93 (m)

Đáp số: 93 m vải

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Đánh giá bài viết
16 16.280
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyễn Vũ Hà
    Nguyễn Vũ Hà

    👌


    Thích Phản hồi 09:35 13/03
    Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm