Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 với thời gian làm bài 45 phút là đề kiểm tra môn Hóa lớp 10 giữa học kì 1, giúp các thầy cô và các em có thêm tài liệu ôn thi để đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi giữa học kì 1 sắp tới.

Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1

MÔN HÓA HỌC – KHỐI 10

Ngày thi: 14/10/2016

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: (2 điểm) Cho các nguyên tố A, B, C, D có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 13, 18, 35.

a) Viết cấu hình electron và xác định vị trí của chúng trong hệ thống tuần hoàn.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X ở chu kì 4, lớp M có 10 e.

Câu 2: (2 điểm) Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử một nguyên tố X thuộc nhóm VIIA là 28.

a) Xác định p, n, e của nguyên tử X.

b) Định vị trí của X trong bảng tuần hoàn.

Câu 3: (2 điểm) Nguyên tố Cu có 2 đồng vị, nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54. Đồng vị thứ nhất có số khối là 63, đồng vị hai có số khối là 65.

a) Tìm% số nguyên tử mỗi đồng vị .

b) Tìm % theo khối lượng của mỗi đồng vị có trong CuCl2? (cho Cl = 35,5)

Câu 4: (2 điểm) Nguyên tố R có công thức hợp chất khí với hidro là RH3, trong đó R chiếm 82,353% khối lượng.

a) Xác định tên nguyên tố R, viết công thức oxít cao nhất và hợp chất khí với hidro.

b) Tính % về khối lượng của R có trong oxit cao nhất.

(Cho N = 14, P = 31, As = 75)

Câu 5: (2 điểm) Cho 5,28g hỗn hợp hai kim loại nằm ở hai chu kì liên tiếp đều thuộc nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với 100 ml dung dịch HCl (D = 1,1g/ml) thu được 4,032 dm3 khí (đkc).

a) Tính % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính C% của các chất trong dung dịch thu được, biết phản ứng xảy ra vừa đủ. Biết Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 88, Ba = 137.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10

Câu 1: (2 điểm)

a) Viết đúng cấu hình e: (0,5đ)

Xác định vị trí đúng: (0,5đ)

b) Viết đúng cấu hình e: (1đ)

Câu 2: (2 điểm)

a. Lập PT, hệ PT. (0,25đ)

- Tính được Z trong khoảng. (0,25đ)

- Viết cấu hình. (0,75đ)

- Xác định được p, n, e. (0,5đ)

b. Vị trí đúng (0,25đ)

Câu 3: (2 điểm)

a. Thế vào 63,54 = 63.x% + 65(100% - x% )/ 100% (0,75đ)

Giải x = 73 (0,25đ)

% Đồng vị I là: 73%

% Đồng vị II là: 27% (0,25đ)

b. %m 34,18% (0,25đ)

%m 13,04% (0,25đ)

Câu 4: (2 điểm)

R/3 = 82,353/17,647 (0,5đ)

R = 14 (0,25đ) -> Nitơ (N) (0,25đ)

N2O5, NH3 (0,5đ)

%N (0,5đ)

Câu 5: (2 điểm)

a. (1đ) Pt phản ứng (0,25đ)

Số mol hidro (0,25đ)

Xác định 2 KL (0,5đ)

b. (1đ) Khối lượng dung dịch sau (0,5đ )

C% mỗi muối (0,25đ * 2)

Đánh giá bài viết
1 2.061
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm