Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022

Nằm trong bộ đề thi cuối học kì 1 lớp 5 năm 2021 - 2022, đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 mới thường gặp giúp các em ôn tập kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Xem thêm: Bộ 12 đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 1 năm 2021 - 2022

1. Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 5 năm 2021

I. Read and answer the questions.

Mai lives in the countryside with her grandparents. It’s an old and peaceful village. There are a lot of trees around her house. In the morning, Mai always has breakfast with her grandparents before she goes to school. Her classmates are friendly and kind. On summer holidays, Mai visits her uncle in the city. She stays in his house for 2 weeks.

1. Whom does Mai live with?

2. What is the village like?

3. How often does Mai have breakfast?

4. How are her classmates?

5. When does Mai go to the city?

II. Find the mistake and fix it. 

1. She often goes swimming and sometimes cook dinner.

2. Mary goes to school in bus.

3. Where do you go last summer?

4. How often does you watch TV?

5. Where are you live?

III. Choose the correct answer. 

1. What’s your address?

A. It’s 56, Duy Tan street.

B. It’s small and quiet.

2. What is Phu Quoc Island like?

A.I like it.

B. It’s beautiful.

3. How often do you do exercise?

A.I play sports.

B. Once a day.

4. How did you go to the cinema?

A. My father took me there.

B.I go there by foot.

5. Where did you go on holiday?

A. My classmate went to school late.

B.I went to Ho Chi Minh City.

IV.  Fill in the missing letters.

1. i_land

A. s

B. n

2. cl_ssm_te

A. a-a

B. a - b

3. holid_y

A. e

B. a

4. badmi_to_

A. n-n

B. m-m

5. inf_rmati_n

A. r-r

B. o-o

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2021

I. Read and answer the questions.

1 - She lives with her grandparents.

2 - It is old and peaceful.

3 - She always has breakfast.

4 - They are friendly and kind.

5 - She goes to the city on summer holidays.

Hướng dẫn dịch

Mai sống ở quê với ông bà ngoại. Đó là một ngôi làng cổ kính và yên bình. Xung quanh nhà cô có rất nhiều cây xanh. Buổi sáng, Mai luôn ăn sáng với ông bà ngoại rồi mới đi học. Bạn học của cô ấy rất thân thiện và tốt bụng. Nghỉ hè, Mai lên thành phố thăm chú ruột. Cô ấy ở trong nhà anh ta trong 2 tuần.

1. Mai sống với ai?

2. Làng như thế nào?

3. Mai thường ăn sáng như thế nào?

4. Bạn học của cô ấy thế nào?

5. Mai đi thành phố khi nào?

II. Find the mistake and fix it.

1 - cook thành cooks;

2 - in thành by;

3 - do thành did;

4 - does thành do;

5 - are thành do;

Giải thích

1 - Sự hòa hợp giữa chủ ngữ & động từ, động từ vế 1 chia thì HTĐ nên vế 2 chia thì HTĐ theo chủ ngữ She.

2 - by + phương tiện: đi lại bằng phương tiện gì

3 - last summer: trạng từ thì QKĐ nên chia thì QKĐ

4 - Chủ ngữ là you nên chia trợ động từ theo chủ ngữ là Do

5 - Where do you live: Bạn đang sống ở đâu

III. Choose the correct answer.

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - B; 5 - B;

Giải thích

1 - Câu hỏi về địa chỉ trong tiếng Anh

2 - Câu hỏi miêu tả địa điểm trong tiếng Anh.

3 - Câu hỏi về mức độ thường xuyên trong tiếng Anh với How often

4 - Câu hỏi về phương tiện di chuyển trong tiếng Anh.

5 - Câu hỏi về địa điểm trong tiếng Anh với Where

IV. Fill in the missing letters.

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5- B;

Giải thích

1 - island: đảo

2 - classmate: bạn cùng lớp

3 - Holiday: kì nghỉ

4 - badminton: cầu lông

5 - information: thông tin

Download đề thi & đáp án tại: Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 chương trình mới có đáp án. Mời các bạn tham khảo thêm Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
21 6.910
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bảo Nhi Milk Tea
  Bảo Nhi Milk Tea

  wow✍

  Thích Phản hồi 05/01/22

  Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

  Xem thêm