Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 2 LỚP 5 M HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
I. LISTENING
Task 1. Listen and match. There is one example (0).
A.
B.
C.
D.
E.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Task 2. Listen and tick A, B or C. There is one example.
Example:
Yes, I am.
Yes, I did.
Yes, I do.
A.
B.
C.
1.
I went with Mai.
I sang with Mai.
I danced with Mai.
A.
B.
C.
2.
I went on holiday.
I visited my grandparents.
I ate a lot of food.
A.
B.
C.
3.
It was my party.
It was great.
It was last Sunday.
A.
B.
C.
4.
Yes, I am.
Yes, I do.
Yes, I did.
A.
B.
C.
Task 3. Listen and tick the correct pictures. There is one example.
Example: Where do you live?
A.
B.
C.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. What’s Laura’s address?
A.
B.
C.
2. Where did Tony live?
A.
B.
C.
3. What’s May’s house like?
A.
B.
C.
4. Where does Garry live?
A.
B.
C.
Task 4. Listen and tick (V) Right or Wrong. There is one example (0).

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 có file nghe mp3 và đáp án nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 5 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 5 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình đã học giúp học sinh lớp 5 nắm chắc kiến thức đã học và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Tải trọn bộ đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
18 4.455
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh Xem thêm