Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Anh Hùng Núp, Gia Lai

Kì thi THPT Quốc gia, kì thi đại học - cao đẳng sắp tới gần. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 tự ôn tập tốt hơn, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn "Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Vật Lý trường THPT Anh Hùng Núp, Gia Lai". Chúc các bạn đạt kết quả cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

SỞ GD&ĐT GIA LAI
TRƯỜNG THPT ANH HÙNG NÚP


ĐỀ THI THỬ THPT NĂM 2015
Môn: Vật lý
Thời gian: 90 phút
(50 câu trắc nghiệm khách quan)

Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một hộp đen chỉ chứa một hoặc hai trong ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp góc φ (với 0 < φ < 0,5π). Đoạn mạch đó

A. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện. B. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.

C. gồm điện trở thuần và tụ điện. D. chỉ có cuộn cảm.

Câu 2: Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 1/20 (s) thì động năng của một vật dao động điều hòa lại bằng nửa cơ năng của nó. Số dao động toàn phần thực hiện trong mỗi giây là

A. 10. B. 20. C. 5. D. 3.

Câu 3: Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu tần số 1000Hz. Tại điểm M cách nguồn một khoảng 2m có mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm N cách nguồn âm 20m có mức cường độ âm là

A. 40dB B. 70dB C. 60dB D. 50dB

Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75 μm). Biết miền chồng nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 là 0,36mm. Độ rộng của dải quang phổ giao thoa bậc 1 là

A. 0,21 mm. B. 0,18 mm. C. 0,42 mm D. 0,24 mm.

Câu 5: Một sóng cơ đi từ trong nước ra ngoài không khí thì

A. tần số không đổi, bước sóng tăng B. tần số giảm, bước sóng không đổi

C. tần số tăng, bước sóng giảm D. tần số không đổi, bước sóng giảm

Câu 6: Số Nuclon của hạt nhân 3517Cl nhiều hơn số notron của hạt nhân 2311Na

A. 6 hạt. B. 12 hạt. C. 23 hạt. D. 5 hạt.

Câu 7: Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 10 cm, trên mặt nước, dao động đồng pha với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Xét hình vuông MNPQ nhận AB làm trục đối xứng (A thuộc MQ, B thuộc NP). Trên đoạn NQ, điểm dao động cực đại cách trung điểm O của AB đoạn xa nhất bằng

A. 8,19 cm B. 11,58cm C. 7,07 cm D. 5 cm

Câu 8: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình x1 = A1cos(ωt - π/6) (cm) và x2 = A2cos(ωt - π) (cm). Dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(ωt + φ) cm. Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị

A. 18√3 cm B. 15√3 cm C. 9√3 cm D. 7cm

Câu 9: Dung kháng của một mạch R,L,C mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải

A. giảm tần số dòng điện xoay chiều. B. giảm điện trở của mạch.

C. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. D. tăng điện dung của tụ điện

Đánh giá bài viết
3 884
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối A Xem thêm