Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh

Trang 1/7 - Mã đề 001
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TOÁN
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
001 Họ và tên:
………………………………………………….
Lớp:
……………......
Câu 1. Thể tích của khối chóp có chiều cao là 6, diện tích đáy là 4 là:
A.
24
. B.
96
. C.
8
. D.
32
.
Câu 2. Cho cấp số cộng
n
u
3 10
5, 26
u u
. Tính công sai của cấp số cộng đó.
A.
1
. B. 1. C.
3
. D.
3
.
Câu 3. Cho hàm số
y f x
xác định trên tp
D
. Số
M
được gọi giá trlớn nhất của hàm số
y f x
trên
D
nếu
A.
f x M
với mọi
x D
và tồn tại
0
x D
sao cho
0
f x M
. B.
f x M
với mọi
x D
.
C.
f x M
với mọi
x D
. D.
f x M
với mọi
x D
tồn tại
0
x D
sao cho
0
f x M
.
Câu 4. Cho hàm số
y f x
bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ.Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới
đây?
A.
;2
 B.
2;

C.
2;
D.
; 2

Câu 5. Khối lập phương
. ' ' ' '
ABCD A B C D
có độ dài đoạn '
A C a
. Thể tích của khối đó là:
A.
3
3
9
a
B.
3
3
6
a
C.
3
3
3
a
D.
3
a
Câu 6. Cho khối lăng trụ đứng
. ' ' '
ABC A B C
'
BB a
, đáy
ABC
tam giác vuông ti
A
2 , 3
AB a AC a
.
Tính thể tích
V
của khối lăng trụ đã cho.
A.
3
a
B.
3
6
a
C.
3
3
a
D.
3
2
a
Câu 7. Cho khai triển
2
0 1 2
3 ...
n
n
n
x a a x a x a x
. Biết rằng
0 1 2
... 1 4096
n
n
a a a a
. Tìm
7
a
.
A. 192456. B. 792. C. 673596. D. 1732104.
Câu 8. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng
;

?
A.
3
3
y x x
B.
3
y x x
C.
1
2
x
y
x
D.
4
2 1
y x
Câu 9. Cho hàm số
3
1
x
y
x
đồ thị
( )
C
đường thẳng
: 2
d y x m
. Tìm
m
để
( )
d
cắt
( )
C
tại 2 điểm phân
biệt ?
A.
3
5
m
m
. B.
5 3
m
. C.
5 3
m
. D.
3
5
m
m
.
Câu 10. Đồ thị hàm số nào sau đây có hai điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu?
A.
4 2
2 3
y x x
B.
2
2
y x x
C.
3
4
y x x
D.
4 2
2 3
y x x
Câu 11. Cho hàm số
( )
y f x
có bảng biến thiên như sau:
Giá rị cực tiểu của hàm số đã cho là
Trang 2/7 - Mã đề 001
A.
1
y
B.
3
y
C.
5
3
y
D.
9
y
Câu 12. Đồ thị hàm số nào trong các hàm số sau đây có tiệm cận đứng?
A.
2
1
1
y
x
B.
2
y
x
C.
4
3
1
y
x
D.
2
1
2
y
x x
Câu 13. Cho hình chóp .
S ABC
đáy là tam giác vuông cân tại A,
AB a
,
3
SA a
SA vuông góc với đáy. Tính
góc giữa đường thẳng
SC
với mặt phẳng
ABC
.
A.
0
60
. B.
0
90
. C.
0
45
. D.
0
30
.
Câu 14. Cho hàm số
( )
y f x
liên tục trên
và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:
Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 0 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 15. Giá trị lớn nhất của hàm số
3
3x 2
f x x
trên đoạn
4;4
bằng
A.
20
. B.
54
. C.
74
. D.
112
.
Câu 16. Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để đồ thị hàm số
2 4
x
y
x m
có tiệm cận đứng?
A.
2
m
B.
2
m
C.
2
m
D.
2
m
Câu 17. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như hình bên.
Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn
2;4
bằng
A.
1
. B.
10
. C.
1
. D.
8
.
Câu 18. Cho tập hợp
0;1;2;3;4
A
. Số tập con gồm 2 phần tử của A
A.
10
. B.
8
. C.
16
. D.
20
.
Câu 19. Cho hàm số
( )
y f x
có đồ thị như hình vẽ sau:
Điểm cực đại của hàm số đã cho là:
A.
0
x
B.
1
x
C.
0
y
D.
1
x
Câu 20. Mặt phẳng
A BC
chia khối lăng trụ .
ABC A B C
thành các khối đa diện nào?
A. Một khối chóp tam giác và một khối chóp ngũ giác.
B. Hai khối chóp tam giác.
C. Hai khối chóp tứ giác.
D. Một khối chóp tam giác và một khối chóp tứ giác.
Câu 21. Cho khối chóp .
S ABCD
đáy hình vuông cạnh
a
,
SA
vuông góc với đáy,
3
SA a
. Thể tích khối chóp
.
S ABCD
là ?
A.
3
2
a
. B.
3
3
2
a
. C.
3
3
a
. D.
3
a
.
Trang 3/7 - Mã đề 001
Câu 22. Hàm số
2
2022
y x x
nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau ?
A.
;0

B.
0;1011
C.
1011;2022
D.
2022;

Câu 23. Cho hàm sô
( )
y f x
liên tục trên
;1

,
1;

và có bảng xét dấu như sau:
Tập nghiệm của bất phương trình
( ) 2 0
f x
là:
A.
;1

B.
;1

C.
1;

D.
Câu 24. Đường cong trong hình bên đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt bốn phương án A, B, C,
D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?
A.
4 2
2
y x x
. B.
4 2
2
y x x
. C.
3
3
y x x
. D.
3
3
y x x
.
Câu 25. Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hỏi mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số liên tục trên
. B.
lim
x
f x


.
C. Hàm số gián đoạn tại
0
0
x
. D.
0
lim 0
x
f x
.
Câu 26. Cho hàm số
2 1
1
x
y
x
có đồ thị là
C
. Biết rằng trên
C
có 2 điểm phân biệt mà các tiếp tuyến của
C
tại
các điểm đó song song với đường thẳng
y x
. Tính tổng hoành độ của 2 điểm đó.
A.
2
. B.
2
. C.
1
. D.
1
.
Câu 27. Cho khối chóp
.
S ABCD
đáy hình chữ nhật,
, 2 , ( )
AB a AD a SA ABCD
,
SB
tạo với đáy một góc
0
30
.Thể tích khối chóp
.
S ABC
là ?
A.
3
3
9
a
. B.
3
3
3
a
. C.
3
2 3
9
a
. D.
3
2 3
3
a
.
Câu 28. Giá trị nhỏ nhất của hàm số
4 2
2 1
f x x x
trên đoạn
0;2
A.
0;2
min 0
f x
. B.
0;2
min 9
f x
. C.
0;2
min 1
f x
. D.
0;2
min 4
f x
.
Câu 29. Cho hàm số
2
2
x
y
x
.Các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình là?
x
y
-1
1
-1
0
1
x
y
-2
-1
4
3
2
-4 -3 -2 -1 4
3
2
O 1
1

Đề thi thử Toán THPT quốc gia 2022 có đáp án

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi thử TN THPT 2022 môn Toán với 50 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán có đáp án cho các em ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề thi thử khác nhau.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh nằm trong chuyên mục Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia trên VnDoc. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Đăng Đạo, Bắc Ninh . Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 691
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm