Đề thi Toán lớp 2 học kì 2 năm 2021 theo Thông tư 22

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 2 hiệu quả. Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán dưới đây giúp thầy cô và các bậc phụ huynh hướng dẫn các bạn ôn tập một cách chủ động và linh hoạt nhất. Để học tốt Toán 2thi học kì 2 lớp 2 tốt, mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021

Trường: TH……………

Họ tên:

Lớp:

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC

NĂM HỌC 2020 - 2021

MÔN: TOÁN – LỚP 2

Ngày kiểm tra: ...................

Điểm

NHẬN XÉT

GIÁO VIÊN CHẤM

PHẦN I:

Bài 1: (1 điểm)

a) Nối mỗi số ứng với cách đọc: (0.5 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021

b) Viết các số 109, 350, 211, 530, 365 theo thứ tự từ bé đến lớn: (0.5 điểm)

Bài 2: (1 điểm)

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Đồng hồ bên chỉ 12 giờ 30 phút.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021

b) 1 ngày = 60 giờ.

c) Hình bên là chai nước ngọt 2 lít.

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021

d) Thứ Bảy tuần này là 10 tháng 5 thì thứ Bảy tuần sau là 17 tháng 5.

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

a) Bàn học của em cao khoảng 1… Đơn vị cần điền là: (0.5 điểm)

A. m

B. dm

C. cm

b) Độ dài đường gấp khúc bên dưới là: (0.5 điểm)

Toán lớp 2

A. 9cm

B. 9dm

C. 6cm

PHẦN II.

Bài 1: (1 điểm)

Toán lớp 2

Hình vẽ bên có:

… hình tam giác

… hình tứ giác

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (1 điểm)

56 + 34

386 - 65

311 + 208

83 – 46

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

Bài 3: (1.5 điểm)

a) Tìm x:

(0.5 điểm)

b) Tính:

(0.5 điểm)

x + 35 = 74

30 x 2 + 23

c) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:(0.5 điểm)

50mm = . . . . cm

2km = . . . . . . . m

Bài 4: (2 điểm)

Trong hội thu Kế hoạch nhỏ, lớp Hai A thu được 423kg giấy. Lớp Hai B thu được nhiều hơn lớp Hai A 45kg giấy. Hỏi lớp Hai B thu được bao nhiêu ki-lô-gam giấy?

Bài giải

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 5: (1.5 điểm)

a, Vẽ đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng và đặt tên cho đường gấp khúc đó: (0.75 điểm)

b) Quan sát các cân rồi ghi cân nặng thích hợp với từng quả: (0.75 điểm)

Toán lớp 2

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021

A. Phần I: (3đ)

Câu 1:

a) Nối mỗi số ứng với cách đọc: (0,5đ)

Toán lớp 2

b, 109, 211, 350, 365, 530.

Câu 2

a, Đ

b, S

c, Đ

Câu 3:

a, A

b, B

Phần 2.

Câu 1:

a, 1 tam giác

b, 5 tứ giác

Câu 2:

HS tự tính

Câu 3:

a/ Biết tìm đúng số hạng và tính đúng kết quả được 0,5đ.

Nếu ghi sai phép tính không tính điểm cả câu.

x + 35 = 74

x = 74 - 35 (0,25đ)

x = 39 (0,25đ)

b/ Tính đúng kết quả được (0,5đ).

30 x 2 + 23 = 60 + 23 (0,25đ) (Nếu sai bước này không cho điểm toàn câu.)

= 83 (0,25đ)

c/ Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (0,25đ x 2)

50mm = 5 cm 2km = 2000 m

Câu 4: (2đ)

Bài giải

Số ki-lô-gam giấy lớp Hai B thu được là: (1đ)

423 + 45 = 468 (kg) (0,5đ)

Đáp số: 468 kg (0,5đ)

Lưu ý: Thiếu đơn vị hoặc sai đơn vị - 0,25đ

Thiếu đáp số hoặc sai đáp số - 0,25đ

Câu 5: 1.5 đ

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 - 2021 theo Thông tư 22 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 hay và chất lượng khác, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu hiểu sâu rõ các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,.... cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,...

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt do VnDoc biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán do VnDoc biên soạn

Đề thi học kì 2 lớp 2 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
2 3.153
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán Xem thêm