So Far là gì? Cách dùng cấu trúc So far trong tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
“So far” là cụm từ tiếng Anh rất hay xuất hiện trong các đề thi, bài nói, bài đọc và thường hay đi với thì hiện tại hoàn thành. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu tiếng Anh dưới đây để tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về cấu trúc so far.
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm