Phùng Thị Kim Dung Toán học Lớp 2

Dũng có 28 viên phấn, Dũng có nhiều hơn Hùng 7 viên phấn. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên phấn?

Dũng có 28 viên phấn, Dũng có nhiều hơn Hùng 7 viên phấn. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên phấn?

4
4 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Số viên phấn Hùng có:

  28 – 7 = 21 (viên phấn)

  Đáp số: 21 viên phấn

  0 Trả lời 17:42 24/09
  • Su kem
   Su kem

   Số viên phấn Hùng có:

   28 – 7 = 21 (viên phấn)

   Đáp số: 21 viên phấn

   0 Trả lời 17:42 24/09
   • Kim Ngưu
    Kim Ngưu

    Số viên phấn Hùng có: 28 – 7 = 21 (viên phấn)

    Đáp số: 21 viên phấn

    0 Trả lời 17:42 24/09
    • Nguyên Lê
     Nguyên Lê

     Hùng có số viên phấn là:

               28 - 7 = 21 (viên phấn)

                      Đáp số: 21 viên phấn

     0 Trả lời 10:12 26/09
     Toán học Xem thêm