Family and friends 5 workbook Unit 7 lesson 3

Giải SBT Family and Friends 5 SE Unit 7 Lesson three

Giải Sách bài tập tiếng Anh 5 Unit 7 Go back to the traffic lights lesson 3 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 5 Family and Friends theo lesson do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Giải family and friends Special edition grade 5 workbook unit 7 lesson 3 bao gồm đáp án chi tiết các bài tập trong lesson 3 sách bài tập Family and Friends 5 Special edition giúp các em lớp 5 ôn tập tại nhà hiệu quả.

Giải Family and Friends 5 do VnDoc.com tự biên tập, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức nhằm mục đích thương mại.

1. Match the question with the answer. Nối câu hỏi với câu trả lời phù hợp

Đáp án

2 - d; 3 - a; 4 - c; 5 - e;

2. Write a question with Why and an answer with Because for each question. Viết một câu hỏi với Why (tại sao) và một câu trả lời với Because (bởi vì) tương ứng với mỗi câu hỏi.

Đáp án

1 - Why are you tired?

Because I read book last night.

2 - Why are you happy?

Because I won the first prize.

Trên đây Giải SBT tiếng Anh unit 7 lớp 5 lesson 3 chi tiết nhất. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh 5 unit 7 Go back to the traffic light khác nhau như:

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights - Lesson three

Giải bài tập Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights - Lesson four

Family and Friends lớp 5 Unit 7: Go back to the traffic lights - Lesson two

Đánh giá bài viết
1 579
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm