Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11: Test Yourself C

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11: Test Yourself C

Nhằm mục đích giúp các em học tốt hơn, bên cạnh các bài Soạn văn lớp 11, VnDoc.com xin trân trọng giới thiệu loạt bài Tiếng Anh lớp 11 bao gồm hệ thống toàn bộ các bài soạn Tiếng Anh 11 được trình bày theo các phần: Listening, Reading, Writing, Language Focus và Test Yourself bám sát theo sách giáo khoa Tiếng Anh 11 giúp bạn học tốt môn Tiếng Anh 11 hơn.

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office có đáp án

Từ vựng Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office

Bài tập Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: The Post Office Số 3 có đáp án

Test Yourself C (trang 111-112-113) (Trang SGK Tiếng Anh 11)

I. Listening (2.5 points)

Listen to the conversation and put these telephone expression in ... . (Nghe cuộc hội thoại và đặt các câu hội thoại qua điện thoại theo thứ tự bạn nghe được từ 1-11. Số 1 đã được làm sẵn cho bạn.)

Gợi ý:

II. Reading (2.5 points)

Read the passage and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

Ở các quốc gia khác nhau có nhiều phong tục thú vị trong cách tổ chức mừng năm mới. Ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, người ta tụ họp ngay trước giao thừa và chọn 12 quả nho từ một chùm nho lớn. Khi đồng hồ điểm giờ năm mới, mỗi người ăn 12 quả nho và chúc may mắn cho mọi người. 12 quả nho tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Ở Iran, ngày đầu năm mới được gọi là No-Ruz. Nó bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 và kéo dài 13 ngày. No-Ruz là khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc vì mùa đông vừa kết thúc và mùa xuân đang bắt đầu. Mỗi thành viên trong gia đình thường đọc kinh Koran, và sau đó ôm nhau và nói "Chúc bạn sống lâu 100 tuổi!"

1. What do people in Spain and Portugal often do before midnight on New Year's Eve? (Người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thường làm gì trước đêm giao thừa Năm mới?)

=> They gather before midnight and select twelve grapes from a large bunch.

2. Why do the Spanish and Portuguese people eat twelve grapes on New Year's Eve? (Tại sao người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ăn 12 quả nho vào đêm giao thừa?)

=> Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year.

3. Where in the world is the New Year's Day called No-Ruz? (Nơi nào trên thế giới mà Ngày đầu năm mới được gọi là No-Ruz?)

=> In Iran.

4. How long does it last? (Nó kéo dài bao lâu?)

=> It lasts for thirteen days.

5. What do people usually do on No-Ruz? (Người ta thường làm gì vào No-Ruz?)

=> They read from the Koran, then all embrace each other and say, "May you live 100 years!"

III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)

a) Listen and put a tick (v) in the right box, paying ... . (Nghe và đặt một dấu (v) vào hộp đúng, chú ý đến cách phát âm của phần gạch chân của từ.)

Gợi ý:

1. glean

2. fry

3. thrive

4. overthrow

b) Join the sentences, using who or which. (Kết hợp các câu, sử dụng who hoặc which)

Gợi ý:

1. The Earth is a planet which can support life.

2. The book is about a girl who runs away from home.

3. A dictionary is a book which gives you the meaning of words.

c) Match the clause in column A with the one in column B ... . (Ghép mệnh đề ở cột A với mệnh đề ở cột B để tạo thành một câu điều kiện hoàn chỉnh.)

Gợi ý:

1. c

2. b

3. a

IV. Writing (2.5 points)

In 120 words, write a paragraph on what you like and don't like about our Tet holiday. Your writing ... . (Trong 120 từ, viết một đoạn văn về những gì bạn thích và không thích ngày nghỉ Tết của chúng ta. Bài viết của bạn nên gồm các hoạt động mà người ta thường làm trước và trong Tết, thực phẩm và thời tiết ngày Tết. Bạn có thể sử dụng các gợi ý dưới đây.)

Gợi ý:

Phiên bản 1:

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New Year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare for it well in advance. The house is usually cleaned and decorated with beautiful things such as flowers and pictures. Peach flowers and kumquat trees are very typical at Tet. Almost every house has at least either peach flowers and kumquat trees, some even have both in their houses at Tet. During Tet people enjoy traditional foods such as banh chung, fruit jam,... On the first day of the Lunar New Year, people often go to pagodas or churches then they visit their relatives. I enjoy Tet holidays because we often have "lucky money" at Tet and we can get up later than usual. The only thing I don't like at Tet is that the weather is wet and cold.

Phiên bản 2:

Tet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New year. Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare well for it in advance. The house is usually cleaned and decorated with flowers, kumquat trees or peach flowers. People usually buy sweets, candies, biscuit, ... and prepare traditional food: banh chung. In Tet holiday, people visit relatives and friends. They also go to pasodas or churchs. Children are very happy in that time because they usually receive lucky money inside red envelopes. Both children and adults take part in traditional games. People usually are polite to each other because they want to have good luck on New Year's Day. Tet holiday is the time people always expect in the year.

Đánh giá bài viết
1 1.118
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm