Giải bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 1: My Hobbies

Giải bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 1

VnDoc.com xin gửi đến quý thầy cô và các em Giải bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 1: My Hobbies do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến cho thầy cô và các em nguồn tài liệu hữu ích nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Getting started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 7 mới

1. Listen and read (Nghe và đọc)

Nick: Hi Mi, welcome to our house!

Elena: Come upstairs! I'll show you my room.

Mi: Wow! You have so many dolls.

Elena:Yes. My hobby is collecting dolls. Do you have a hobby?

Mi: I like collecting glass bottles,

Elena: Really? That's very unusual. Is it expensive?

Mi: Not at all, I just keep the bottles after we use them. What about doll collecting? Is it eoensive?

Elena : I guess so, but all of my dolls are presents. My and my aunt and uncle always give me dolls on special occasions.

Mi: Your dolls are all very different.

Elena: Yes, they're from all over the world!

Nick: I don't know why girls collect things. It's a piece of cake.

Mi: Do .you have a difficult hobby, Nick?

Nick: Yes, I enjoy mountain climbing.

Mi: But Nick, there are no mountains around here!

Nick: I know. I'm in a mountain climbing club. We travel to mountains around Viet Nam. In the future, I'll climb mountains in other countries too.

A Closer Look 1 trang 8 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

1. Match the correct verbs with the hobbies (Nối những động từ đúng với sở thích. Vài sở thích có lẽ được sử dụng với hơn 1 động từ.)

1 - d go mountain-climbing (đi leo núi)

1 - e go horse-riding (cưỡi ngựa)

1 - i go camping (đi cắm trại)

2 - g do gymnastics (tập thể dục dụng cụ)

3 - b collect bottles (sưu tầm chai)

3 - c collect photos (sưu tầm tranh ảnh)

3 - j collect dolls (sưu tầm búp bê)

4 - f play the piano (chơi dương cầm)

4 - h play badminton (chơi cầu lông)

5 - c take photos (chụp hình)

6 - a watch TV (xem ti vi)

2. Fill in each blank in the sentences with one hobby or one action verb from the box below (Điền vào mỗi chỗ trống trong câu với một sở thích hoặc 1 động từ chỉ hành động từ khung bên dưới)

1. I like______. There is a pool near my house, so I go there four times a week and........ . It is fun because you can play in the water and keep fit at the same time.

2. I always_______to Ngoc's songs. I love the sweet melodies. At home I have to use my headphones because my parents don't like loud noise.______ is my favourite hobby.

3. I love being outdoors with the trees and flowers. There is a small garden behind my house. I.......flowers and vegetables there. I like ......a lot.

4. My father and I share the same hobby. At weekends, we usually go to a small lake in Ha Tay. It's exciting when you can some fishfor dinner. We love.......!

5. My sister's favourite hobby is.......... She is very creative and she_________very well. I like the colours in her pictures.

1. swimming, swim

2. listen, listening to music

3. plant, gardening

4. catch, fishing

5. painting, paints

1. Tôi thích bơi lội. Có một hồ bơi gần nhà tôi, vì thế tôi đi đến đó bơi 4 lần 1 tuần. Nó thật vui, bởi vì bạn vừa có thể chơi trong nước vừa giữ cơ thể cân đối.

2. Tôi luôn nghe những bài hát của Ngọc. Tôi thích những âm điệu ngọt ngào. Ở nhà tôi phải sử dụng tai nghe vì ba mẹ tôi không thích tiếng ồn quá lớn. Nghe nhạc là sở thích của tôi.

3. Tôi thích ở ngoài trời cùng với cây và hoa. Có một khu vườn nhỏ ở phía sau nhà tôi. Tôi trồng hoa và rau ở đó. Tôi rất thích làm vườn.

4. Ba tôi và tôi có cùng sở thích. Cuối tuần, chúng tôi thường đi đến một hồ nhỏ ở Hà Tây. Thật thú vị khi bạn có thể bắt cá nấu ăn. Chúng tôi thích câu cá.

A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Bảng bên dưới cho thấy rằng kết quả cuộc khảo sát của Nick về sở thích của bạn học. Đọc bảng và hoàn thành bảng báo cáo sử dụng thì hiện tại đơn.

1. Complete the sentences (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng thì hiện tại đơn và tương lai đơn cho động từ.)

1. loves; will not/ won’t continue

2. take

3. does... do

4. will enjoy

5. Do... do

6. Will... play

1. Ngọc thích phim hoạt hình, nhưng cô ấy nói cô ấy sẽ không tiếp tục sở thích đó trong tương lai.

2. Họ thường chụp nhiều hình đẹp.

3. Em trai bạn làm gì lúc rảnh rỗi.

4. Tôi nghĩ rằng 10 năm tới người ta sẽ thích làm vườn.

5. Bạn có tập thể dục buổi sáng mỗi ngày không?

6. Năm tới bạn vẫn chơi cầu lông chứ?

2. Read the table and complete his report using the present simple (Bảng bên dưới cho thấy rằng kết quả cuộc khảo sát của Nick về sở thích của bạn học. Đọc bảng và hoàn thành bảng báo cáo sử dụng thì hiện tại đơn.)

Communication trang 11 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Bây giờ, phỏng vấn một bạn học về những thói quen trong phần 1. Ghi chú và trình bày câu trả lời của bạn học trước lớp.

1. Match the activities with the pictures (Nối hoạt động với hình ảnh.)

1. — carving wood B. — making models

2. C. — ice-skating — dancing

3. — making pottery

2. What do you think about the hobbies (Em nghĩ gì về những sở thích trong phần 1. Nhìn vào bảng bên dưới và chọn các khung. Sau đó, hoàn thành những câu bên dưới bằng cách viết một lý do để giải thích sự lựa chọn của em.)

Khi các em đưa ra ý kiến của mình về một cái gì đó (vật gì đó), các em có thể sử dụng cấu trúc sau:

(1) find something (sth)/ doing sth + adj

thấy cái gì đó I làm cái gì đó...

(2) think (that) sth/ doing sth is + adj

nghĩ cái gì đó/làm cái gì đó..._____________

Ex: I find swimming interesting.

Tôi thấy bơi lội rất tuyệt.

They think (that) swimming is interesting. Tôi nghĩ bơi lội rất tuyệt.

Skills 1 trang 12 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Làm theo nhóm. Lần lượt nói về sở thích của em. Sử dụng những câu hỏi bên dưới, và câu hỏi riêng của em để giúp

1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the questions below (Làm việc theo cặp. Nhìn vào hình và thảo luận câu hỏi bên dưới.)

1. What can you see in the pictures? (Bạn thấy gì trong bức hình?)

- A teddy bear, a flower, a bird and flowers.

(Một chú gấu bông, một bông hoa, một con chim và nhiều hoa.)

2. What do you think the objects are made of?(Bạn nghĩ những cái này làm bằng gì?)

- They are made of eggshells.

(Chúng được làm từ vỏ trứng)

3. Can you guess what hobby it is?(Bạn có thể đoán sở thích đó là gì không?)

- The hobby is carving eggshells.

(Đó là sở thích khắc vỏ trứng.)

Now, read about Nick's father's unusual hobby and check your answers.

(Bây giờ, đọc về sở thích không bình thường của ba Nick và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Ba tôi có một sở thích không bình thường: khắc vỏ trứng. Như mọi người biết, vỏ trứng rất dễ vỡ. Ba tôi có thể làm ra những tác phẩm nghệ thuật làm đẹp từ những vỏ trứng. Nó thật tuyệt.

Ông ấy đã bắt đầu sở thích cách đây 5 năm sau một chuyến đi đến Mỹ nơi mà ông ấy đã thấy vài vỏ trứng khắc trong phòng triển lãm nghệ thuật. Ba tôi đã không đi đến lớp học khắc. Ông đã học mọi thứ từ Internet.

Vài người nói rằng sở thích đó thật khó và chán, nhưng không phải vậy. Tất cả những gì bạn cần là thời gian. Có lẽ mất khoảng 2 tuần để làm xong 1 vỏ trứng. Tôi thấy thói quen này thú vị vì những vỏ trứng khắc là món quà độc đáo dành cho gia đình và bạn bè. Tôi hy vọng trong tương lai ông sẽ dạy tôi cách khắc vỏ trứng.

Skills 2 trang 13 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới.

1. Do you know anything about collecting glass bottles? Do you think it is a good hobby? Why/ Why not? (Em có biết điều gì về việc sưu tầm vỏ chai? Em có nghĩ nó là một sở thích hay không? Tại sao có? Tại sao không?)

- It means that you collect the glass bottles after you used. I think it is an easy and useful hobby. Yes, it is a good hobby because collecting can protect environment.

Nó có nghĩa là bạn sưu tập những cái chai sau khi bạn sử dụng. Tôi nghĩ nó là một sở thích hữu ích và dễ thực hiện. Nó đúng là một sở thích hay bởi vì việc sưu tầm có thể bảo vệ môi trường.

2. Listen to an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks Mi about her hobby. Complete each blank in the word web with no more than three words.

(Nghe một bài phỏng vấn vể sở thích. Một phóng viên tờ báo 4! Teen hỏi Ngọc về sở thích của cô ấy. Hoàn thành mỗi khoảng trống trong lưới từ với không quá 3 từ.)

Sở thích của Mi

1. Tên sở thích: collecting glass bottles (sưu tập vỏ chai).

2. Started: two years ago (cách đây 2 năm)

3. Người chia sẻ sở thích với Mi: mother (mẹ).

Project - Hobby collage trang 14 Unit 1 SGK Tiếng Anh 7 mới

Làm việc cùng nhau để cắt và dán những bức hình từ tạp chí, vẽ lên đó những hình ảnh của sở thích các thành viên trong nhóm.Chỉ và mô tả hình ảnh cắt dán của bạn cho lớp.

1. Work in groups of three or four.

2. Take turns talking briefly about your hobbies.

3. Work together to cut and glue pictures from magazines or draw pictures of your group members' hobbies.

4. Show and describe your collage to the class.

Looking Back trang 14 Unit 1 SGK Tiếng Anh 7 mới

Hoàn thành các câu với những sở thích phù hợp. Đặt một trong những động từ trong khung vào mỗi chỗ trống. Sử dụng hình thức đúng của động từ.

1. Hoàn thành các câu với những sở thích phù hợp.

1. If you have a lot of bottles, dolls or stamps, your hobby is_______.

2. If you spend time watching birds in nature, your hobby is_____________.

3. If you like playing monopoly or chess, your hobby is________.

4. If you always buy flowers and put them in a vase to display in your house, your hobby is______.

5. If you spend most of your free time making vases or bowls from clay, your hobby is___________.

6. If you enjoy moving your body to music, your hobby is______.

1. collecting 2. bird-watching 3. playing board games

4. arranging flowers 5. making pottery 6. dancing

1. Nếu bạn có nhiều chai, búp bê và tem, sở thích của bạn là sưu tầm.

2. Nếu bạn dành nhiều thời gian để xem chim chóc trong tự nhiên, sở thích của bạn là ngắm chim chóc.

3. Nếu bạn thích chơi cờ tỷ phú hoặc cờ vua, sở thích của bạn là chơi các trò chơi cờ.

4. Nếu bạn luôn mua hoa và đặt chúng vào một lọ hoa để trưng bày trong nhà, sở thích của bạn là cắm hoa.

5. Nếu bạn dành hầu hết thời gian rảnh làm lọ hoa hoặc tô từ đất sét, sở thích của bạn là làm gốm.

6. Nếu bạn thích di chuyển cơ thể của bạn theo âm nhạc, sở thích của bạn là nhảy.

Trên đây là Giải bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 1: My Hobbies, mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 7 được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến, ...

Đánh giá bài viết
46 10.242
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm