Giải bài tập trang 70 SGK Hóa học lớp 11: Cacbon

Giải bài tập trang 70 SGK Hóa học lớp 11: Cacbon

Giải bài tập trang 70 SGK Hóa học lớp 11: Cacbon. Đây là tài liệu tham khảo hay được chúng tôi sưu tầm và chọn lọc để gửi đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh. Với tài liệu này việc học tập môn Hóa học lớp 11 của các bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập trang 75 SGK Hóa học lớp 11: Hợp chất của Cacbon

Giải bài tập trang 79 SGK Hóa học lớp 11: Silic và hợp chất của silic

Tóm tắt kiến thức cơ bản: Cacbon

  • Trong bảng tuần hoàn cacbon ở ô thứ 6, nhóm IVA, chu kì 2.
  • Cấu hình electron: 1s22s22p2
  • Cacbon tạo thành một dạng thù hình: Kim cương, than chì, fuleren, cacbon vô định hình. Các dạng này khác nhau về tính chất vật lí do khác nhau về cấu trúc tinh thể và khả năng liên kết nên ứng dụng cũng khác nhau. Cacbon tạo bởi hai CO, CO2.
  • Về tính chất hóa học: Cacbon vừa có tính oxi hóa yếu (tác dụng với hidro, kim loại Ca, Al...); vừa có tính khử (tác dụng với oxi, một số oxit kim loại HNO3,..)

Giải bài tập trang 70 SGK Hóa học lớp 11

Bài 1. Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị?

Trả lời: Vì nguyên tử cacbon có 4e ở lớp ngoài cùng (2s22p2), độ âm điện trung bình nên rất khó cho hoặc nhận electron mà chủ yếu liên kết được tạo thành từ việc dùng chung các electron với nguyên tử của các nguyên tố khác.

Bài 2. Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. C + O2 → CO2
B. C + 2CuO → 2Cu + CO2
C. 3C + 4Al → Al4C3
D. C + H2O → CO + H2

Trả lời: C là đáp án đúng

Bài 3. Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. 2C + Ca → CaC2
B. C + 2H2 → CH4
C. C + CO2 → 2CO
D. 3C + 4Al → Al4C3

Trả lời: C là đáp án đúng

Bài 4. Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:

a) H2SO4 (đặc) + C → SO2 + CO2 + ?
b) HNO3 (đặc) + C → NO2 + CO2 + ?
c) CaO + C → CaC2 + CO
d) SiO2 + C → Si + CO

Trả lời

a) 2H2SO4 (đặc) + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O
b) 4HNO3 (đặc) + C → 4NO2 + CO2 + 2H2O
c) CaO + 3C → CaC2 + CO
d) SiO2 + 2C → Si + 2CO

Bài 5. Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên.

Trả lời

C + O2 →t0 CO2
1,00mol 1,00mol
47,3 mol (1,06 . 103)/22,4 = 47,3 (mol)
% khối lượng của C trong mẫu than đá: (47,3 . 12,0 . 100)/600 = 94,6%

Đánh giá bài viết
1 746
Giải bài tập Hóa học lớp 11 Xem thêm