Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 10 sách Macmillan

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 10

Giáo án môn Tiếng Anh Tuần 10 lớp 2 sách Macmillan 2 dưới đây nằm trong tài liệu Giáo án lớp 2 môn tiếng Anh theo tuần do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh gồm chi tiết, thứ tự giảng dạy trong từng tiết học giúp quý thầy cô chuẩn bị trước khi lên lớp hiệu quả.

WEEK 10 – PERIOD 19

UNIT 6: AT THE BREAKFAST TABLE

Lesson 1

I. Objectives

By the end of the lesson, student will be able to:

- identify word ea, sound /e/

- listen and identify some new words: head, sweater, bread, breakfast

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Sing

A. Presentation

Activity 1. Look, listen and repeat

- Look at the picture

- Listen to the recording a few times

- Listen and repeat word by word

- Listen, point and repeat

- Work in groups to repeat

**Ss & T’s assessment: give oral comments (focus on their exact words and pronunciation)

B. Practice

Activity 2: Play game Slap the board

** T’s assessment: identify the words

C. Application

- Learn new words by heart.

WEEK 10 – PERIOD 20

UNIT 6: AT THE BREAKFAST TABLE

Lesson 2

I. Objectives

By the end of the lesson, students will be able to:

- identify correctly about name of things

- pronounce correctly word ea to chant well

- listen and tick some pictures

II. Teaching aids

- Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

- Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising some words: head, sweater, bread, breakfast

A. Practice

Activity 2. Point and say

- Look at the pictures. Point to the pictures and say words aloud.

- Work in pairs

Activity 3. Chant

- Read the chant and check comprehension.

- Play the recording a few times.

- Chant and do the actions. Call two groups

* Assessment:

Ss’ structure: I have bread for breakfast./ She’s putting on a sweater./ It’s over her head.

Ss’ chant: Chant beautifully/ well/ wonderfully/ …..

Activity 4. Listen and tick

- Check their comprehension.

- Play the recording.

- Listen and tick. Check their answers.

Key: 1a 2b

** T’s assessment: observing (quickly, correctly)

B. Application

- Learn a song by heart.

Trên đây là giáo án tuần 10 sách Tiếng Anh điện tử Macmillan 2.

Xem thêm trọn bộ giáo án học kì 1 tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Macmillan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.329
Sắp xếp theo

Giáo án Tiếng Anh 2

Xem thêm