Khoa học tự nhiên 6 Bài 22: Phân loại thế giới sống

Khoa học tự nhiên 6 Bài 22: Phân loại thế giới sống phần Chủ đề 8 có đáp án chi tiết cho từng nội dung học. Toàn bộ hướng dẫn giải giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo.

>> Bài trước đó: Khoa học tự nhiên 6 bài 21 Thực hành quan sát sinh vật

I. Hình thành kiến thức mới trang 101, 102, 103, 104, 105

Hình thành kiến thức mới 1 trang 101 KHTN lớp 6

Kể tên một số sinh vật trong hình 22.1, Từ đó, em hãy nhận xét về thế giới sống.

Giải KHTN lớp 6 Chân trời sáng tạo bài 22

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

 • Một số sinh vật có trong hình 22.1 là: con khỉ, con nhện, con rùa biển, con bướm, con bọ, con cá, vi khuẩn E.coli, con cò, trùng giày, cây dương xỉ, cây thông, cây hoa súng.
 • Nhận xét về thế giới sống: Thế giới sống vô cùng phong phú và đa dạng với nhiều loài sinh vật khác nhau.

Hình thành kiến thức mới 2 trang 101 KHTN lớp 6

Thế giới sống có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? Trên cơ sở đó, em hãy phân loại các sinh vật trong hình 22.1.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

 • Việc phân loại thế giới sống có thể dựa vào một số tiêu chí sau:

+ Đặc điểm tế bào

+ Mức độ tổ chức cơ thể

+ Môi trường sống

+ Các kiểu dinh dưỡng

 • Phân loại sinh vật trong hình 22.1:

Tiêu chí phân loại

Tên sinh vật

Đặc điểm tế bào

Nhân sơ

Vi khuẩn E.coli

Nhân thực

Con khỉ, con nhện, con rùa biển, con bướm, con bọ, con cá, con cò, trùng giày, cây dương xỉ, cây thông, hoa súng

Mức độ

tổ chức

cơ thể

Đơn bào

Vi khuẩn E.coli, trùng giày

Đa bào

Con khỉ, con nhện, con rùa biển, con bướm, con bọ, con cá, con cò, cây dương xỉ, cây thông, hoa súng

Môi trường sống

Ở nước

Rùa biển, con cá, trùng giày, hoa súng

Ở cạn

Con khỉ, con nhện, con bướm, con bọ, con cò, dương xỉ, cây thông

Sinh vật

Vi khuẩn E.coli thường sống trong ruột của người và động vật.

Kiểu dinh dưỡng

Tự dưỡng

Dương xỉ, cây thông, cây hoa súng

Dị dưỡng

Con khỉ, con nhện, con rùa biển, con bướm, con bọ, con cá, vi khuẩn E.coli, con cò, trùng giày

Hình thành kiến thức mới 3 trang 102 KHTN lớp 6

Quan sát hình 22.2, em hãy kể tên các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống.

KHTN lớp 6 Chân trời sáng tạo bài 22

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong đời sống là: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.

Hình thành kiến thức mới 4 trang 103 KHTN lớp 6

Quan sát hình 22.4, em hãy cho biết sinh vật có những cách gọi tên nào? 

Giải KHTN lớp 6 bài 22

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Những cách gọi tên của sinh vật:

 • Tên phổ thông: là cách gọi phổ biến của loài có trong danh lục tra cứu.
 • Tên khoa học: là cách gọi tên một loài sinh vật theo tên chi/giống và tên loài.
 • Tên địa phương: là cách gọi truyền thống của người dân bản địa theo vùng miền, quốc gia.

Hình thành kiến thức mới 5 trang 104 KHTN lớp 6

Quan sát hình 22.5, hãy cho biết sinh vật được chia thành mấy giới? Kể tên một số đại diện sinh vật thuộc mỗi giới.

KHTN lớp 6 Hình 22.5

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sinh vật được chia thành 5 giới:

 • Giới thực vật: cỏ, hoa, lúa, rêu...
 • Giới nấm: nấm men, nấm sợi, nấm mốc
 • Giới động vật: gấu, cá, chim, khỉ,...
 • Giới nguyên sinh: tảo, nấm nhầy, trùng roi,...
 • Giới Khởi sinh: vi khuẩn E.coli,...

Hình thành kiến thức mới 6 trang 104 KHTN lớp 6

Em có thể phân biệt năm giới sinh vật dựa vào những tiêu chí nào. 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Các tiêu chí được sử dụng để phân biệt năm giới sinh vật dựa vào những tiêu chí là: cấu tạo tế bào, mức độ tổ chức cơ thể, khả năng di chuyển, kiểu dinh dưỡng.

 • Đặc điểm tế bào: nhân sơ (giới Khởi sinh) và nhân thực (giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Nấm, giới Động vật).
 • Mức độ tổ chức cơ thể: đơn bào (giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh) và đa bào (giới Thực vật, giới Nấm, giới Động vật).
 • Khả năng di chuyển: giới Thực vật gồm những sinh vật không có khả năng di chuyển, giới Động vật gồm những sinh vật có khả năng di chuyển.
 • Các kiểu dinh dưỡng: giới Khởi sinh và giới Nguyên sinh gồm những sinh vật tự dưỡng hoặc dị dưỡng, giới Nấm và giới Động vật gồm những sinh vật dị dưỡng, giới Thực vật gồm những sinh vật tự dưỡng.

Hình thành kiến thức mới 7 trang 105 KHTN lớp 6

Quan sát hình 22.6, em hãy nêu các đặc điểm được sử dụng để phân biệt các sinh vật trong hình.

Giải KHTN lớp 6 CTST Hình 22.6

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Đặc điểm để phân biệt các sinh vật trong hình đó là khả năng di chuyển của chúng:

 • Con thỏ: đi bằng chân
 • Con cá: bơi
 • Con chim: đi bằng chân và bay
 • Hoa sen: không di chuyển được

Hình thành kiến thức mới 8 trang 105 KHTN lớp 6

Em hãy cho biết cách xây dựng khóa lưỡng phân trong hình 22.7.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Cách xây dựng khóa lưỡng phân: là dựa trên một đôi đặc điểm đối lập để phân chia chúng thành hai nhóm cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn lại một sinh vật.

II. Phần Luyện tập vận dụng 

Luyện tập 1 trang 102  KHTN lớp 6

Từ cách phân loại loài Gấu đen châu mỹ, em hãy cho biết các bậc phân loại của loài Gấu trắng trong hình 22.3.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

 • Loài: Gấu trắng
 • Giống: Gấu
 • Họ: Gấu
 • Bộ: Ăn thịt
 • Lớp: Động vật có vú
 • Ngành: Dây sống
 • Giới: Động vật

Luyện tập 2 trang 103 KHTN lớp 6

Nêu cách gọi tên khoa học của một số loài sau đây, biết:

Tên phổ thông Tên chi/giống Tên loài
Con người Homo Sapiens
Chim bồ câu Cobumba  Livia
Cây ngọc lan trắng Magnolia  Alba
Cây ngô Zea  Mays

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Cách gọi tên khoa học của loài: Tên khoa học của loài thường sử dụng tiếng Latinh và được viết in nghiêng. Từ đầu tiên là tên chi/giống (viết hoa); từ thứ hai là tên loài (viết thường).
Dựa vào cách gọi tên khoa học trên, tên khoa học của một số loài trong bảng được viết là:

 • Con người: Homo sapiens
 • Chim bồ câu: Cobumba livia
 • Cây ngọc lan trắng: Magnolia alba
 • Cây ngô: Zea mays

Luyện tập 3 trang 105 KHTN lớp 6

Hãy xác định môi trường sống của đại diện các sinh vật thuộc năm giới bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Bài 22: Phân loại thế giới sống

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Giới

Đại diện

Môi trường sống

Nước

Cạn

Sinh vật

Khởi sinh

Vi khuẩn E.coli

+

+

+

Nguyên sinh

Trùng roi

+

 

 

Nấm

Nấm mỡ

 

+

 

Thực vật

Hoa hồng

 

+

 

Động vật

Cá heo

+

 

 

Vận dụng trang 106 KHTN lớp 6

Liên hệ việc sắp xếp các loại sách vào giá sách với việc sắp xếp các sinh vật của thế giới tự nhiên vào các nhóm phân loại có ý nghĩa gì?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

 • Việc sắp xếp các loại sách vào giá sách giúp việc tìm kiếm các loại sách trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.
 • Cũng tương tự như vậy, việc sắp xếp các sinh vật vào các nhóm cũng giúp việc tìm kiếm thông tin về loài (xác định tên, quan hệ họ hàng,…) trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

III. Bài tập Khoa học Tự nhiên lớp 6 bài 22

Bài 1 trang 106 KHTN lớp 6 Chân trời sáng tạo

Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự:

A. loài - chi - họ - bộ - lớp - ngành - giới

B. loài - họ - chi - bộ - lớp - ngành - giới

C. giới - ngành - bộ - lớp - họ - chi - loài

D. giới - họ - lớp - ngành - bộ - chi - loài

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Đáp án A

Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự:

loài – chi – họ – bộ – lớp – ngành – giới

Bài 2 trang 106 KHTN lớp 6 Chân trời sáng tạo

Tên khoa học của loài người là: Homo sapiens Linnaeus, 1758. Hãy xác định tên giống, loài, tác giả, năm tìm ra loài đó.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

 • Tên giống: Homo
 • Tên loài: sapiens
 • Tác giả: Linnaeus
 • Năm tìm ra: 1758

Bài 3 trang 106 KHTN lớp 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh dưới đây, gọi tên sinh vật và cho biết sinh vật đó thuộc giới nào.

Giải KHTN lớp 6 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

 • Vi khuẩn - giới khởi sinh
 • Con gà - giới động vật
 • Con ong - giới động vật
 • Trùng roi - giới nguyên sinh
 • Cỏ - giới thực vật
 • Con ếch - giới động vật
 • Cây phượng - giới thực vật
 • Nấm - giới nấm

>> Bài tiếp theo: Khoa học tự nhiên 6 Bài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phân

Ngoài lời giải chi tiết KHTN 6 Chân trời sáng tạo bài 22 trên đây các bạn có thể tham khảo KHTN 6 Cánh DiềuKHTN lớp 6 Kết nối tri thức theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.

Đánh giá bài viết
40 6.714
Sắp xếp theo

KHTN lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Xem thêm