Khoa học tự nhiên 6 bài 17 Tế bào Chân trời sáng tạo

Khoa học tự nhiên 6 bài 17 Tế bào Chân trời sáng tạo Chủ đề 6 bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học sách mới, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo .

Bài trước: Khoa học tự nhiên 6 bài 16 Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp

1. Khái quát chung về tế bào

Thảo luận 1 trang 85 KHTN lớp 6

Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là gì? 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là tế bào

Thảo luận 2 trang 86 KHTN lớp 6

Quan sát hình 17.2, hãy cho biết kích thước của tế bào. Chúng ta có thể quan sát tế bào bằng những cách nào? Lấy ví dụ?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Kích thước của tế bài rất nhỏ (1µm, 10µm, 100µm, 1mm, 10mm). Chúng ta có thể quan sát tế bào có kích thước 1mm hoặc 10mm bằng mắt thường; tế bào 1µm, 10µm hoặc 100µm có thể quan sát được bằng kính hiển vi quang học

Ví dụ:

  • quan sát bằng mắt thường: tế bào trứng cá, trứng ếch,...
  • quan sát bằng kính hiển vi quang học: tế bào vi khuẩn, tế bào động vật,...

Thảo luận 3 trang 86 KHTN lớp 6

Hãy cho biết một số hình dạng của tế bào trong hình 17.3

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Trong hình 17.3, một số hình dạng của tế bào quan sát được là: hình cầu, hình sợi, hình dĩa, hình sao, hình nhiều cạnh, hình thoi,...

Thảo luận 4 trang 87 KHTN lớp 6

Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi: Nhận biết các thành phần có ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Thành phần có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: màng tế bào, nhân tế bào, chất tế bào và màng nhân 

Thảo luận 5 trang 87 KHTN lớp 6

Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi: Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực:

Tế bào nhân thực có màng bao bọc nhân còn tế bào nhân sơ không có màng nhân bao bọc vật chất di truyền.

Trong chất tế bào của tế bào nhân thực có nhiều loại bào quan hơn, cấu tạo phức tạp hơn tế bào nhân sơ. 

Thảo luận 6 trang 87 KHTN lớp 6

Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi: Thành phần nào có trong tế bào thực vật mà không có trong tế bào động vật? 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Thành phần có trong tế bào thực vật mà không có trong tế bào động vật là:

Lục lạp: Tế bào thực vật có lục lạp nên có khả năng quang hợp, tế bào động vật không có lục lạp nên không có khả năng quang hợp.

Thành tế bào: Tế bào thực vật có thành cellulose bao bọc bên ngoài màng tế bào giúp tế bào thực vật được cứng chắc. 

Thảo luận 7 trang 87 KHTN lớp 6

Xác định chức năng các thành phần của tế bào băng cách nối mỗi thành phần cấu tạo ở cột A với một chức năng ở cột B

Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

1 – b: Màng tế bào có chức năng bảo vệ và kiểm soát các chất đi vào, đi ra khỏi tế bào.

2 – c: Chất tế bào là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào.

3 – a: Nhân tế bào hoặc vùng nhân có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

2. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Thảo luận 8 trang 88 KHTN lớp 6

Quan sát hình 17.6a, 17.6b, cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Quan sát sự lớn lên của tế bào thực vật ta thấy: kích thước của tế bào tăng, kích thước nhân tăng và di chuyển từ tâm tế bào lệch ra góc tế bào, hình thành nên không bào trung tâm có kích thước lớn.

- Quan sát sự lớn lên của tế bào động vật ta thấy: kích thước của tế bào tăng, kích thước nhân tăng và vẫn nằm ở trung tâm của tế bào.

→ Vậy dấu hiệu cho thấy sự lớn lên của tế bào là sự tăng kích thước của tế bào và kích thước của nhân.

Thảo luận 9 trang 88 KHTN lớp 6

Quan sát hình 17.7a, 17.7b hãy chỉ ra dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sự sinh sản của tế bào thực vật: Nhân phân đôi tạo thành 2 nhân rồi mỗi nhân di chuyển về 2 cực của tế bào → Chất tế bào phân chia bằng cách hình thành vách ngăn ở giữa tế bào → Từ 1 tế bào hình thành nên 2 tế bào con.

Sự sinh sản của tế bào động vật: Nhân phân đôi tạo thành 2 nhân → Chất tế bào phân chia bằng cách hình thành eo thắt ở giữa → Từ 1 tế bào hình thành nên 2 tế bào con.

 → Vậy dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào là nhân bắt đầu phân đôi rồi dẫn đến sự phân đôi của chất tế bào và cuối cùng là hình thành nên 2 tế bào con từ 1 tế bào ban đầu. 

Thảo luận 10 trang 89 KHTN lớp 6

Hãy tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ I, II, III của tế bào trong sơ đồ hình 17.8. Từ đó, xác định số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ n

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Gọi số tế bào được tạo thành sau mỗi lần sinh sản là N, ta thấy sau mỗi lần sinh sản, số lượng tế bào đều tăng gấp đôi so với số lượng tế bào ban đầu nên ta có:

Ở lần sinh sản thứ I: N = 2 x 1 = 2 = 21 (tế bào)

Ở lần sinh sản thứ II: N = 2 x 2 = 4 = 22 (tế bào)

Ở lần sinh sản thứ III: N = 4 x 2 = 8 = 23 (tế bào)

→ Ở lần sinh sản thứ n: N = 2n (tế bào)

Thảo luận 11 trang 89 KHTN lớp 6

Em bé sinh ra nặng 3kg, khi trưởng thành có thể nặng 50kg, theo em, sự thay đổi này do đâu?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Có sự thay đổi về khối lượng của cơ thể là do sự lớn lên (tăng kích thước) và sinh sản (tăng số lượng) của tế bào trong cơ thể.

3. Giải Bài tập KHTN 6 trang 89

Câu 1 trang 89 KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Quan sát cấu tạo tế bào thực vật trong hình bên và trả lời các câu hỏi sau:

Giải KHTN 6 Chân trời sáng tạo

a) Thành phần nào là màng tế bào?

A. (1) B. (2) C. (3) D. (4)

Chọn đáp án A 

b) Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào?

A. (1) B. (2) C. (3) D. (4)

Chọn đáp án B

Câu 2 trang 89 KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vẽ và chú thích các thành phần chính của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực

KHTN lớp 6 CTST

Khoa học tự nhiên lớp 6 CTST

Câu 3 trang 89 KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa quan trọng đối với sinh vật, không có sự sinh sản của tế bào thì sinh vật không thể sinh trưởng và phát triển bình thường:

Sự sinh sản của tế bào làm tăng số lượng tế bào trong cơ thể → Sự sinh sản tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật.

Sự sinh sản của tế bào tạo ra các tế bào mới thay thế cho các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật.

>> Thảo luận thêm đáp án tại: Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật? 

  Bài tiếp theo: Khoa học tự nhiên 6 bài 18 Thực hành quan sát tế bào sinh vật

Ngoài lời giải chi tiết KHTN 6 Chân trời sáng tạo bài 17 trên đây các bạn có thể tham khảo KHTN 6 Cánh DiềuKHTN lớp 6 Kết nối tri thức theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD&ĐT ban hành. VnDoc.com liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau để chuẩn bị cho chương trình sách mới năm học tới.

Đánh giá bài viết
175 57.094
Sắp xếp theo

KHTN lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

Xem thêm