Luyện từ và câu lớp 4: Luyện tập về cấu tạo của tiếng

Soạn bài Luyện từ và câu lớp 4: Luyện tập về cấu tạo của tiếng là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt lớp 4 trang 12 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập môn Tiếng Việt lớp 4. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1 (trang 12 sgk Tiếng Việt 4)

Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong hai câu dưới đây

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Trả lời:

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Khôn

Ngoan

Đối

Đáp

Người

Ngoài

Kh

Ng

Đ

Đ

Ng

Ng

Ôn

Oan

Ôi

Ap

Ươi

Oai

Ngang

Ngang

Sắc

Sắc

Huyền

Huyền

Cùng

Một

Mẹ

Chớ

Hòai

G

C

M

M

Ch

H

A

Ung

Ôt

E

Ơ

Oai

Huyền

Huyền

Nặng

Nặng

Sắc

Huyền

 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Đá

Đ

A

Sắc

Nhau

Nh

Au

Ngang

Câu 2 (trang 12 sgk Tiếng Việt 4)

Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong hai câu thơ trên.

Trả lời:

Đó là những tiếng: ngoài – hoài (có vần " oai" giống nhau)

Câu 3 (trang 12 sgk Tiếng Việt 4)

 Ghi lại từng cặp tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ sau

So sánh các cặp tiến ấy xem cặp nào có vần giống nhau hoàn toàn, cặp nào có vần giống nhau không hoàn toàn:

Trả lời:

Đó là những cặp:

- Cặp tiếng bắt vần với nhau:

+ Choắt – thoắt

+ Xinh – nghênh

- Cặp có vần giống nhau hoàn toàn

+ Choắt – thoắt (giống nhau vần "oắt")

- Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn

+ Xinh – nghênh (vần "inh" và vần "ênh")

Câu 4 (trang 12 sgk Tiếng Việt 4): Qua các bài tập trên, em hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau?

Trả lời:

Hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng có phần vần giống nhau hoàn toàn hoặc không hoàn toàn.

Câu 5 (trang 12 sgk Tiếng Việt 4):

Giải câu đối chữ

Bớt đầu thì bé nhất nhà

Đầu đuôi bỏ hết hóa ra béo tròn

Để nguyên mình lại thon thon

Cùng cậu trò nhỏ lon ton tới trường

(Là chữ gì)

Trả lời:

Đó là chữ "bút", bớt "b" thì thành "út" (nhỏ nhất nhà), bỏ b và t (đầu đuôi) thì thành "ú" (béo tròn). Chữ bút thỏa mãn những yêu cầu câu đố đưa ra.

>> Bài tiếp theo: Tập làm văn lớp 4: Nhân vật trong truyện

Đánh giá bài viết
44 9.138
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện từ và câu lớp 4 Xem thêm