Mẫu báo cáo thực hành tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Báo cáo thực hành môn Công nghệ 11 bài 31

Mẫu báo cáo thực hành tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong giúp học sinh nhận dạng được một số chi tiết và bộ phận của động cơ đốt trong, có ý thức tổ chức kỉ luật và an toàn lao động. Hi vọng đây dẽ là tài liệu tham khảo hay giúp các em học tốt môn Vật lý 11.

BÁO CÁO THỰC HÀNH:

TÌM HIỂU CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Trường THPT

Lớp:.........

Nhóm:.............

STT

Chi tiết

Nội dung ghi chép

1

Pitông, Chốt Pitông

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2

Trục khuỷu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3

Thanh truyền

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

4

Xéc măng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Đánh giá bài viết
1 1.150
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 11 Xem thêm