Những tính từ trong tiếng Anh đi kèm với “ly”

Những tính từ trong tiếng Anh đi kèm với “ly”

Trong tiếng Anh, mọi người thường biết đến trạng từ với kết thúc là đuôi "ly". Tuy nhiên, có ngoại lệ khi mà có những từ kết thúc bằng đuôi "ly" không phải là trạng từ mà là tính từ. VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Những tính từ trong tiếng Anh đi kèm với “ly”. Các bạn hãy tải về và ghi nhớ nhé!

Tính từ trong tiếng Anh

Trật tự tính từ trong tiếng Anh

Bài tập trật tự tính từ trong Tiếng Anh

- Beastly – /ˈbiːst.li/: đáng kinh tởm

- Brotherly – /ˈbrʌð.ɚ.li/: như anh em

- Comely – /ˈkʌm.li/: duyên dáng, thanh lịch, nhã nhặn

- Costly – /ˈkɑːst.li/: đắt đỏ

- Cowardly – /ˈkaʊ.ɚd/: hèn nhát

- Friendly – /ˈfrend.li/: thân thiện

- Ghastly – /ˈɡæst.li/: rùng rợn

- Ghostly – /ˈɡoʊst.li/: mờ ảo như ma, ma mị

- Godly – /ˈɡɑːd.li/: sùng đạo

- Goodly – /ˈɡʊd.li/: to lớn, tốt đẹp, duyên dáng

- Holy – /ˈhoʊ.li/: linh thiêng

- Homely – /ˈhoʊm.li/: giản dị, chất phác

- Humanly – /ˈhjuː.mən.li/: trong phạm vi của con người, theo cách con người, tính chất con người

- Lively – /ˈlaɪv.li/: sinh động

- Lonely – /ˈloʊn.li/: lẻ loi

- Lovely – /ˈlʌv.li/: đáng yêu

- Lowly – /ˈloʊ.li/: hèn mọn

- Manly – /ˈmæn.li/: nam tính

- Masterly – /ˈmæs.tɚ.li/: tài giỏi

- Miserly – /ˈmaɪ.zər/: keo kiệt

- Scholarly – /ˈskɑː.lɚ.li/: uyên bác

- Shapely – /ˈʃeɪ.pli/: dáng đẹp

- Silly – /ˈsɪl.i/: ngớ ngẩn

- Timely – /ˈtaɪm.li/: đúng lúc

- Ugly – /ˈʌɡ.li/: xấu xí

- Ungainly – /ʌnˈɡeɪn.li/: vụng về

- Unruly – /ʌnˈruː.li/: ngỗ ngược

- Unsightly – /ʌnˈsiːm.li/: khó coi

- Unseemly – /ʌnˈsiːm.li/: không phù hợp

- Unworldly – /ʌnˈwɝː.ði/: thanh tao

Ví dụ:

- The audience was of a goodly size.

=> Lượng khán giả rất lớn.

- Ducks are ungainly on land but they are very good swimmers.

=> Lũ vịt rất vụng về khi ở trên mặt đất nhưng chúng là những tay bơi kỳ khôi.

- Her body is very shapely.

=> Thân hình cô ấy rất đẹp.

- Oh, you look so unsightly, don't wear that red trouser with the blue shirt.

=> Ô, trông con khó coi quá, đừng mặc chiếc quần đỏ đó với cái áo màu xanh.

- He is very masterly in economic field.

=> Ông ấy rất giỏi trong lĩnh vực kinh tế.

- He is timely person.

=> Ông ấy là một người đúng giờ.

Đánh giá bài viết
5 732
Sắp xếp theo

    Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

    Xem thêm