Văn Sự Bùi Tiếng Anh lớp 7

Phân biệt "many" và "much"

Cách phân biệt "many" và "much" 

3
3 Câu trả lời
 • Bé Cún
  Bé Cún

  Bạn xem bài tập ứng dụng ở đây nha: https://vndoc.com/bai-tap-ve-much-many-va-a-lot-of-nang-cao-232534

  Trả lời hay
  2 Trả lời 10:37 11/01
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Giống nhau:

  - Về ý nghĩa: 2 lượng từ này đều mang nghĩa là “ nhiều, một lượng lớn” sự vật hoặc đối tượng.

  - Về vị trí: 2 lượng từ này thường được đặt ở ngay trước danh từ hoặc cụm danh từ để bổ nghĩa về mặt số lượng cho danh từ / cụm danh từ đó.

  + Many: a lot/lots of, a large number of/ a majority, plenty of +N

   + Much: a lot/lots of, a great/good deal, plenty of +N 

  - 4 cách dùng Much và Many phổ biến

  + Many/Much + Danh từ

  + Much/Many of + Từ hạn định + Danh từ 

  + Câu hỏi How much - How many

  + Sử dụng Much và Many trong câu so sánh 

  0 Trả lời 10:25 11/01
 • Khang Anh
  Khang Anh

  Many và much khác nhau ở:

    Many Much
  Cấu trúc

  * Many + N số nhiều (s/es)

  + Ví dụ: I have many good friends.
  There are many novels on these bookshelves.

  * Much + N không đếm được

  + Ví dụ: I don’t have much money.
  We don’t have much rice.

  Sắc thái

  - Many thường được sử dụng trong câu phủ định và câu nghi vấn.

  - Many có thể được sử dụng trong các câu khẳng định và đứng ở đầu câu mang nghĩa trang trọng như: bài báo, tin tức, bài phát biểu,…

  + Ví dụ: Were there many people at the airport last night?

  - Much thường được dùng trong câu phủ định và câu nghi vấn -

  + Ví dụ: Has he got much change in appearance?
  - Much chỉ dùng trong câu khẳng định khi đi sau các từ so, too, as.

  + Ví dụ: He has so much homeworks to do.

  Cấu trúc kết hợp

  - Many có thể kết hợp với:

  + Very/a great/so many: Chỉ số lượng rất nhiều.

  + as many as

  + in many as

  - Much có thể kết hợp:

  + Too much

  + very much

  + as much as

  + so much

  0 Trả lời 10:36 11/01
Tìm thêm: many much

Tiếng Anh

Xem thêm