Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn tiếng Anh tuần 10

Tài liệu luyện tập tiếng Anh cuối tuần 10 lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập tiếng Anh lớp 3 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 3 Lesson 3 Unit 6 Stand up, Lesson 1 Unit 7 That's your school tuần 10 giúp các em học sinh củng cố kiến thức quan trọng có trong tuần học hiệu quả.

1. Match and Write. Then read the sentences aloud.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

2. Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

3. Read and match.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

4. Look and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

5. Colour and Write.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 Tuần 10

ĐÁP ÁN

1. Match and Write. Then read the sentences aloud.

1 - Come in, please - e

2 - That’s my cat - a

3 - That’s computer room - d

4 - Sit down, please - b

5 - Open the door, please - c

2. Write.

2 - That is our playground.

3 - Who is that?

4 - They are not my teachers.

5 - Do not talk.

6 - No, you cannot.

3. Read and Match.

1 - d; 2 - a; 3 - e; 4 - b; 5 - c

4. Look and Write.

1 - That’s computer room.

2 - That’s the classroom.

3 - That’s the library.

4 - That’s the gym.

5. Colour and write.

It’s a school. Its name is Hoa Sen Primary school.

Trên đây là Phiếu bài tập cuối tuần 10 môn tiếng Anh lớp 3. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.176
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm