Phiếu tự học môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vinschool - Tuần 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VINSCHOOL
PHIẾU TỰ HỌC MÔN TOÁN LỚP 5
TUẦN 6
I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
Câu 1: Số nào thích hợp để viết vào chỗ chấm:
2 2
5ha 15m .......... m ?
A. 515 B. 50015
2
m
C. 50015 D. 75
Câu 2: Tính
7 1 7 2
?
19 3 19 3
A.
14
21
B.
21
19
C.
14
57
D.
7
19
Câu 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật được v trên bản đồ tỉ lệ 1 : 500 chiều dài
6cm, chiều rộng 4cm. Tính diện tích của mảnh vườn.
A.
2
6dam
B.
C.
2
600m
D. 6ha
Câu 4: Một hợp tác dự định trồng rau sạch trên diện tích
2
1ha 422m .
Người ta
đã trồng được
4
9
diện tích đó. Hỏi hợp tác còn lại bao nhiêu mét vuông đất chưa
trồng rau?
A.
2
5970m
B.
2
9057m
C.
2
5790m
D.
2
7950m
Câu 5: Viết các phân số
1 3 9 3
; ; ;
4 10 40 8
theo thứ tự từ đến lớn
.....................................................................................................................................
Câu 6: Hỗn số nào thích hợp điền vào chỗ chấm?
2
2ha 13m ................... ha
A.
13
2
10
B.
13
2
100
C.
13
2
1000
D.
13
2
10000
Câu 7: Điền dấu >, <, = ?
2 2
2
7ha 45m ..........74500m
6km 5ha..........65ha
2 2
2 2
4275dam .......... 42ha 75dam
5ha 25dam .......... 50025m
Câu 8: Một hình thoi tổng độ dài hai đường chéo 28m, độ dài đường chéo
thứ nhất bằng
3
4
độ dài đường chéo thứ hai. Tính diện tích hình thoi đó.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
2
129m
B.
2
192m
C.
2
96m
D.
2
192m
II. Làm các bài tập toán sau:
Bài 1: nh
4 1 2
5 4 5
7 3 3 1
:
12 4 8 4
....................................................................... .........................................................
..................................................................... .........................................................
..................................................................... .........................................................
..................................................................... .........................................................
..................................................................... .........................................................
Bài 2: m x
5 1
y 2
42 y 6
:
25 5 5
....................................................................... .........................................................
..................................................................... .........................................................
..................................................................... .........................................................
..................................................................... .........................................................
Bài 3: Một căn phòng hình chữ nhật chiều dài 10m, chiều rộng bằng
3
5
chiều.
Người ta lát kín nền căn phòng bằng các viên gạch hoa hình vuông cạnh 4dm. Hỏi
cần phải dùng ít nhất bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó. (Diện tích
phần mạch vữa không đáng kể)
Bài giải
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
...................................................................................................................................................
Bài 4: nh bằng cách thuận tiện nhất
2 2 2 2 2
2300dam 1750dam 255dam 77hm 495dam
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Tham khảo chi tiết các dạng bài tập cuối tuần lớp 5 tại đây:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-5

Phiếu tự học môn Toán lớp 5 - Tuần 6

Phiếu tự học môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vinschool - Tuần 6 là bài tập cuối tuần môn Toán giúp các em học sinh ôn luyện lại các kiến thức đã học trong chương trình Toán 5 tuần 6, củng cố kỹ năng giải Toán cho các em học sinh. Mời các thầy cô, phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn tập.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 Tuần 6 bao gồm 2 phần Tự luận và trắc nghiệm: 8 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận cho các em học sinh ôn luyện các dạng bài tập về phân số, quy đổi khối lượng, độ dài lớp 5, rèn kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài thi giữa học kì 1 lớp 5 đạt hiệu quả cao.

Đánh giá bài viết
7 2.629
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 5 Xem thêm