Sinh sản hữu tính ở thực vật

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề Sinh học lớp 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học tốt môn Sinh học lớp 11 hơn. Sau đây mời các bạn tham khảo.

1. Khái niệm Sinh sản hữu tính ở thực vật

- Sinh sản hữu tính là sự hợp nhất của giao tử đực (n) với giao tử cái (n) để tạo hợp tử (2n), khởi đầu cho việc hình thành cá thể mới.

2. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

- Cấu tạo hoa: Ở thực vật hạt kín, hoa là cơ quan sinh sản hữu tính với 4 thành phần cơ bản : đài, tràng, nhị (mang bao phấn chứa hạt phấn), nhuỵ (mang bầu nhuỵ chứa noãn). Trong đó, có những loài có đồng thời cả nhị và nhuỵ (hoa lưỡng tính), có những loài chỉ tồn tại một trong hai (hoa đơn tính).

- Sự hình thành giao tử ở thực vật: Giao tử được hình thành từ thể giao tử (hạt phấn ở giới đực và túi phôi ở giới cái), thể giao tử lại được sinh ra từ bào tử đơn bội qua giảm phân.

- Quá trình thụ phấn và thụ tinh:

+ Thụ phấn là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhuỵ. Trong giới Thực vật có hai hình thức thụ phấn là tự thụ phấn và thụ phấn chéo (được thực hiện nhờ gió, nước, động vật….

+ Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân trong túi phôi để hình thành nên hợp tử (2n), khởi đầu của cá thể mới. Thụ tinh của thực vật có hoa là thụ tinh kép (hiện tượng cả hai nhân tham gia thụ tinh, nhân thứ nhất hợp nhất với trứng tạo thành hợp tử, nhân thứ hai hợp nhất với nhân lưỡng bội (2n) tạo nên tế bào tam bội (3n)).

- Quá trình hình thành hạt, quả:

+ Hạt do noãn đã được thụ tinh phát triển thành và trong hạt chứa phôi, có nội nhũ hoặc không. Quả do bầu nhuỵ sinh trưởng dày lên chuyển hoá thành.

+ Quá trình chín của quả xảy ra nhiều biến đổi về sinh lý, sinh hoá khiến quả trở nên mềm hơn, có màu sắc bắt mắt và vị ngọt thơm. Đây là những điều khiện thuận lợi cho quá trình phát tán của hạt.

Như vậy, VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu chuyên đề Sinh học 11: Sinh sản hữu tính ở thực vật. Việc nắm vững kiến thức về từng chuyên đề sẽ giúp các em học sinh hiểu bài sâu hơn cũng như vận dụng để làm bài tập cho những phần tiếp theo tốt hơn.

Ngoài tài liệu mà VnDoc đã đăng tải ở trên, mời các bạn học sinh tham khảo thêm: Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 để có kiến thức tổng hợp và đầy đủ cho tất cả các môn học. Chúc các em học tốt.

Đánh giá bài viết
1 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Sinh học lớp 11 Xem thêm