Sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chúng tôi xin giới thiệu bài Lý thuyết Sinh học lớp 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật vừa được VnDoc sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án đi kèm nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 11. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo chi tiết và tải về tài liệu dưới đây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A/ Lý thuyết Sinh học 11 bài 37

I/ Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật

1/ Khái niệm

- Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình gia tăng khối lượng và kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

- Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái cơ thể.

- Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng.

2/ Các kiểu sinh trưởng

- Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái.

- Sinh trưởng và phát triển qua biến thái, gồm:

+ Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn.

+ Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn.

II/ Phát triển không qua biến thái

- Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành.

- Đa số động vật có xương sống và rất nhiều loài động vật không xương sống phát triển không qua biến thái.

- Quá trình phát triển của người là ví dụ điển hình, gồm 2 giai đoạn:

a) Giai đoạn phôi

+ Diễn ra trong tử cung của người mẹ.

+ Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi.

+ Các tế bào của phôi phân hóa và tạo thành các cơ quan (tim, gan, phổi, mạch máu…), kết quả hình thành thai nhi.

b) Giai đoạn sau sinh

+ Giai đoạn sau sinh của người không có biến thái, con sinh ra có đặc điểm hình thái và cấu tạo tương tự như người trưởng thành.

+ Cơ thể con lớn lên không qua lột xác.

III/ Phát triển qua biến thái

1/ Phát triển qua biến thái hoàn toàn

- Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

- Có ở đa số loài côn trùng (bướm, ruồi, ong…), các loài lưỡng cư…

a) Giai đoạn phôi

+ Diễn ra trong trứng.

+ Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi, các tế bào của phôi phân hóa tạo thành các cơ quan của sâu bướm (sâu bướm nở ra từ trứng).

b) Giai đoạn hậu phôi

+ Sâu bướm → nhộng → bướm non → bướm trưởng thành → trứng → sâu bướm.

2/ Phát triển qua biến thái không hoàn toàn

- Phát triển qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

- Gặp ở một số loài côn trùng như: châu chấu, cào cào, gián…

a) Giai đoạn phôi

+ Diễn ra trong trứng.

+ Hợp tử phân chia nhiều lần tạo thành phôi, các tế bào của phôi tiếp tục phân hóa tạo thành các cơ quan của ấu trùng (ấu trùng nở ra từ trứng).

b) Giai đoạn hậu phôi

+ Ấu trùng → lột xác nhiều lần → châu chấu trưởng thành.

+ Ấu trùng và con trưởng thành có cấu tạo và chức năng sinh lí cơ thể gần giống nhau.

B/ Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 37

Câu 1: Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái

 1. Cấu tạo tương tự với con trưởng thành, nhưng khác về sinh lý
 2. Sinh lý rất khác với con trưởng thành
 3. Cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành
 4. Cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành

Câu 2: Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của

 1. Cơ thể do tăng kích thước và số lượng tế bào
 2. Các hệ cơ quan trong cơ thể
 3. Các mô trong cơ thể
 4. Các cơ quan trong cơ thể

Câu 3: Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là trường hợp ấu trùng phát triển

 1. Hoàn thiện, qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
 2. Chưa hoàn thiện, qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
 3. Chưa hoàn thiện, qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành
 4. Chưa hoàn thiện, qua một lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành

Câu 4: Biến thái là sự thay đổi

 1. Đột ngột về hình thái, cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
 2. Đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
 3. Từ từ về hình thái, cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
 4. Từ từ về hình thái, cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng

Câu 5: Sinh trưởng của cơ thể động vật là

 1. Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể.
 2. Quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng kích thước và số lượng của tế bào.
 3. Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể.
 4. Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể.

Câu 6: Khi nói về sự phát triển của động vật, phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Quá trình phân chia tế bào sinh dưỡng làm tăng trưởng các bộ phận cơ quan của cơ thể
 2. Quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh các cơ quan và cơ thể
 3. Quá trình sinh sản, làm tăng số lượng các thể trong quá trình ngày càng nhiều
 4. Giai đoạn cơ thể phát dục, có khả năng sinh sản

Câu 7: Khi nói về sự sinh trưởng của động vật, phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Sự phân hóa về chức năng của các bộ phận, cơ quan trong cơ thể động vật
 2. Quá trình phát triển cơ thể, từ giai đoạn trứng đến khi nở con ra
 3. Sự lớn lên về kích thước, khối lượng của cơ thể nhờ sự phân bào và tích lũy chất dinh dưỡng
 4. Giai đoạn cơ thể bắt đầu tạo tinh trùng và trứng để có thể tham gia vào sinh sản

Câu 8: Sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là

 1. Sinh trưởng và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể
 2. Sinh trưởng và phân hóa tế bào
 3. Sinh trưởng, phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể
 4. Phân hóa tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

Câu 9: Quá trình phát triển của động vật đẻ trứng gồm giai đoạn

 1. Phôi
 2. Phôi và hậu phôi
 3. Hậu phôi
 4. Phôi thai và sau khi sinh

Câu 10: Trong quá trình phát triển ở động vật, trong giai đoạn phát triển phôi có các giai đoạn kế tiếp nhau là:

 1. Phân cắt trứng - Phôi vị - Phôi nang - Mầm cơ quan
 2. Phân cắt trứng- Phôi nang- Phôi vị - Mầm cơ quan
 3. Phân cắt trứng - Mầm cơ quan- Phôi vị- Phôi nang
 4. Phân cắt trứng - Mầm cơ quan - Phôi nang - Phôi vị

Câu 11: Khi nói về mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển đời sống sinh vật, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng?

 1. Là hai quá trình độc lập nhau
 2. Là hai quá trình liên quan mật thiết với nhua, bổ sung cho nhau
 3. Sinh trưởng là điều kiện của phát triển
 4. Phát triển làm thay đổi sinh trưởng
 5. Sinh trưởng là một phần của phát triển
 6. Sinh trưởng thường diễn ra trước, sau đó phát triển mới diễn ra
 1. 6
 2. 5
 3. 4
 4. 3

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

A

C

B

B

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

B

C

C

B

B

Câu

11

Đáp án

C

----------------------------------------

Với nội dung bài Sinh học 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật các bạn học sinh cùng quý thầy cô chắc hẳn đã nắm vững được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Bài viết cho chúng ta thấy được về kiến thức về khái niệm, đặc điểm và vai trò của sự phát triển ở thực vật có hoa, quá trình thụ phấn... Bài viết còn được tổng hợp gồm có 9 câu hỏi trắc nghiệm đáp án về bài viết.

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 11 bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 11 nhé. Để giúp bạn đọc có thêm nhiều tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời các bạn học sinh cùng tham khảo thêm một số tài liệu học tập các môn được chúng tôi biên soạn và tổng hợp tại các mục sau: Trắc nghiệm Sinh học 11, Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải Vở BT Sinh Học 11, Giải SBT Sinh 11,Chuyên đề Sinh học lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 11.168
Sắp xếp theo

  Chuyên đề Sinh học lớp 11

  Xem thêm