Sinh học 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM

VnDoc xin giới thiệu bài Lý thuyết Sinh học lớp 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp các câu hỏi lí thuyết và trắc nghiệm có đáp án đi kèm nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 11. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

A/ Lý thuyết Sinh học 11 bài 9

Quá trình quang hợp được chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối (pha cố định CO2). Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM chỉ khác nhau ở pha tối.

I/ Thực vật C3

- Thực vật C3 phân bố mọi nơi trên trái đất, gồm các loài rêu cho đến các loài cây gỗ trong rừng.

1/ Pha sáng

- Là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

- Pha sáng diễn ra ở tilacôit khi có chiếu sáng.

- Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được sử dụng để thực hiện quá trình quang phân li nước, O2 được giải phóng là O2 của nước.

2H2O → 4H+ + 4e + O2

- ATP và NADPH của pha sáng được sử dụng trong pha tối để tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

2/ Pha tối

- Pha tối ở thực vật C3 diễn ra trong chất nền (strôma) của lục lạp.

- Pha tối ở thực vật C3 chỉ có một chu trình Canvin, được chia thành 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn cố định CO2.

+ Giai đoạn khử APG (axit phôtphoglixêric) → AllPG (aldehit phosphoglixeric) → tổng hợp nên C6H12O6 → tinh bột, axit amin…

+ Giai đoạn tái sinh chất nhận ban đầu là Rib – 1,5 điP (ribulôzơ – 1,5 điphôtphat).

II/ Thực vật C4

- Gồm một số loài sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, ngô, cao lương…

- Thực vật C4 sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài, nhiệt độ, ánh sáng cao → tiến hành quang hợp theo con đường C4.

- Thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3: Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bảo hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn → thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3.

- Pha tối của thực vật C4 gồm 2 chu trình: chu trình cố định CO2 tạm thời (chu trình C4) diễn ra ở lục lạp của tế bào nhu mô lá và chu trình tái cố định CO2 (chu trình Canvin) diễn ra trong lục lạp của tế bào bao bó mạch. Cả hai chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở hai nơi khác nhau trên lá.

III/ Thực vật CAM

- Gồm những loài mọng nước, sống ở vùng hoang mạc khô hạn như: xương rồng, dứa, thanh long…

- Để tránh mất nước, khí khổng các loài này đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm → cố định CO2 theo con đường CAM.

- Pha tối ở thực vật CAM gần giống với pha tối ở thực vật C4, điểm khác biệt là về thời gian:

+ Ở thực vật C4, cả 2 chu trình của pha tối đều diễn ra vào ban ngày.

+ Ở thực vật CAM thì chu trình đầu cố định CO2 tạm thời được thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và chu trình Canvin tái cố định CO2 thực hiện vào ban ngày khi khí khổng đóng.

B/ Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 9

Câu 1: Sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối gồm có

 1. ATP, NADPH
 2. ATP, NADPH và CO2
 3. ATP, NADPH và O2
 4. ATP, NADP+và O2

Câu 2: Nguyên liệu cần cho pha tối của quang hợp là

 1. ATP, NADPH
 2. ATP, NADPH, O2
 3. CO2, ATP, NADP+
 4. CO2, ATP, NADPH

Câu 3: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của thực vật CAM và thực vật C4 khi cố định CO2?

 1. Sản phẩm quang hợp đầu tiên.
 2. Chất nhận CO2.
 3. Tiến trình gồm 2 giai đoạn (2 chu trình).
 4. Đều diễn ra vào ban ngày.

Câu 4: Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là

 1. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat).
 2. APG (axit photpho glixêric).
 3. AM (axit malic).
 4. AlPG (anđêhit phootpho glixêric).

Câu 5: Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhiđrat là

 1. ATP và NADPH.
 2. ATP và ADP và ánh sáng mặt trời
 3. H2O, ATP
 4. NADPH, O2

Câu 6: Sự giống nhau về bản chất giữa con đường CAM và con đường C4 là:

 1. Sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA, axit malic
 2. Chất nhận CO2 là PEP
 3. Gồm chu trình C4 và chu trình Canvil
 4. Cả ba phương án trên

Câu 7: Khi sống ở môi trường có khí hậu khô nóng, các loài cây thuộc nhóm thực vật nào sau đây có hô hấp sáng?

 1. Cây thuộc nhóm C3
 2. Cây thuộc nhóm C4
 3. Cây thuộc nhóm C3 và C4
 4. Cây thuộc nhóm thực vật CAM

Câu 8: Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là:

 1. Khử APG thành AlPG→ cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).
 2. Cố định CO2→ tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ khử APG thành AlPG.
 3. Khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2.
 4. Cố định CO2→ khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2.

Câu 9: Trong chu trình canvil, chất nào sau đây đóng vai trò là chất nhận CO2 đầu tiên?

 1. ALPG (andehit phophoglixeric)
 2. APG (axit phophoglixeric)
 3. AM (axit malic)
 4. RiDP (ribulozo- 1,5- điphotphat)

Câu 10: Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng

 1. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP.
 2. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.
 3. Đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng trong các liên kết hóa học trong NADPH.
 4. Thành năng lượng trong các liên kết hó học trong ATP.

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

A

D

D

B

A

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

D

A

D

D

B

-----------------------------------------

Với nội dung bài Sinh học 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM các bạn học sinh cùng quý thầy cô cần nắm vững kiến thức về khái niệm, đặc điểm và vai trò của quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, và CAM...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Lý thuyết Sinh học lớp 11 bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Trắc nghiệm Sinh học 11, Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải Vở BT Sinh Học 11, Giải SBT Sinh 11,Chuyên đề Sinh học lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 2.698
Sắp xếp theo

  Chuyên đề Sinh học lớp 11

  Xem thêm