Smart World Workbook 7 Unit 10 Review

Tiếng Anh 7 I-learn Smart World Unit 10 Review

Trong bài viết này, VnDoc giới thiệu tới các em Giải Smart World Workbook 7 Unit 10 Review. Sau đây mời các em tham khảo chi tiết. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Smart World Workbook 7 Unit 10 Review

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Part 1

You will hear an energy expert talking about the energy sources of a town. Listen and fill in the blanks. You will hear the information twice.

(Bạn sẽ nghe một chuyên gia năng lượng nói về các nguồn năng lượng của một thị trấn. Nghe và điền vào chỗ trống. Bạn sẽ nghe thông tin hai lần.)

Bài nghe

Smart World Workbook 7 Unit 10 Review

Gợi ý đáp án

1. 31%

2. create jobs

3. expensive

4. hydropower

5. cheaper

Nội dung bài nghe

Blue River Canyon uses a lot of nonrenewable energy. It gets most of its energy from natural gas.At the moment it gets 31% of its energy from natural gas. It's now a bigger nonrenewable energy source than coal or oil.The best thing about natural gas is that it creates jobs. However, it is quite difficult to get natural gas from underground. And the biggest problem with gas is that it's expensive. Blue River Canyon spends a lot of money on it.I think Blue River Canyon could use more hydropower.We can use the river that runs through Blue River Canyon to make hydropower. And of course the energy from hydropower is clean and renewable. However, the most important reason for using hydropower instead of gas is that it will be cheaper than natural gas.

Part 2

Read the text. Choose the correct answer (A, B, or C).

(Đọc văn bản. Chọn câu trả lời đúng (A, B hoặc C).)

Smart World Workbook 7 Unit 10 Review

Gợi ý đáp án

1. A

2. C

3. B

4. B

VnDoc xin giới thiệu Soạn Tiếng Anh 7 i-learn Smart World theo từng Unit các hướng dẫn giải chi tiết cho từng phần trong SGK Tiếng Anh lớp 7 mới, kèm với đó là file nghe giúp các em hiểu bài học dễ dàng hơn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Giải Smart World Workbook 7 Unit 10 Review, hy vọng đây là tài liệu học tập hữu ích dành cho quý phụ huynh, thầy cô và các bạn học sinh.

Đánh giá bài viết
8 123
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World

    Xem thêm