Soạn Anh 6 Unit 2 Video SGK Cánh Diều

Giải sách Tiếng Anh lớp 6 Unit 2

Xin giới thiệu đến quý độc giả Soạn Anh Unit 2 Video SGK Cánh Diều nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 6 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Soạn Anh 6 Unit 2 Video SGK Cánh Diều

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

BEFORE YOU WATCH

(Trước khi bạn xem)

Soạn Anh 6 Unit 2 Video SGK Cánh Diều

Look at the photo. Which animals do you think are in this rain forest? Make a list.

(Nhìn bức ảnh. Em nghĩ động vật nào có ở rừng mưa này? Lập danh sách.)

Gợi ý đáp án

- monkey: khỉ

- crocodile: cá sấu

- elephant: voi

- jaguar: báo đốm

- bird: chim

- frog: ếch

WHILE YOU WATCH

(Trong khi xem)

Soạn Anh 6 Unit 2 Video SGK Cánh Diều

A. Check. What animals on your list did you see?

(Kiểm tra. Trong danh sách vừa liệt kê, bạn đã thấy những con vật nào?)

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

B. Watch video again. Complete the sentences using the words in the box.

(Xem video lại lần nữa. Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng các từ trong hộp)

Gợi ý đáp án

1. The rain forest on the island of Barro Colorado is very____big_____ .

(Khu rừng mưa trên Đảo Barro Colorado rất to)

2. The howler monkey is really____noisy_____ .

(Khỉ rú thật là ồn ào)

3. The coati’s tail is very____long__ .

(Đuôi của gấu mèo coati rất dài)

4. The red-eyed tree frog is ___small_____ .

(Ếch cây mắ đỏ rất nhỏ)

AFTER YOU WATCH

Soạn Anh 6 Unit 2 Video SGK Cánh Diều

Talk with a partner. What animals live in rain forests? What interesting animals do you know?

(Nói với bạn. Những động vật nào sống ở rừng mưa? Em biết những động vật thú vị nào?)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Soạn Anh 6 Unit 2 Video SGK Cánh Diều. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Soạn Anh 6 Unit 2 Reading SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 2 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 2 Comprehension SGK Cánh Diều.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com. Bên cạnh Tiếng Anh 6, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ Văn 6.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Đánh giá bài viết
1 74
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm