Soạn Anh 6 Unit 4 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều

Giải sách Tiếng Anh lớp 6 Unit 4

Xin giới thiệu đến quý độc giả Soạn Anh 6 Unit 4 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 6 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Xem thêm: Soạn Anh 6 Unit 4 The Real World SGK Cánh Diều MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bên cạnh Tiếng Anh 6, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ Văn 6. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Soạn Anh 6 Unit 4 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Pronunciation

A. Listen and repeat

(Nghe và đọc theo)

1. Do you have a sister?

2. Do they have cousins?

3. Does he have a brother?

4. Does he have an aunt?

5. Does she have a nephew?

6. Does he have a niece?

B. Listen and answer. Circle the words you hear.

(Nghe và trả lời. Khoanh vào những từ bạn nghe thấy).

1. (Does she / Do they) have a cousin?

2. (Do they / Do you) have an aunt?

3. (Do they / Does he) have younger brothers?

4. (Does she / Do they) have a baby sister?

5. (Do they / Does she) have aunts and uncles?

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

C. Work with a partner. Take turns to read the questions in B, stressing the correct words.

(Làm việc với bạn cùng học. Thay nhau đọc những câu hỏi ở phần B, nhấn trọng âm ở những từ đúng).

II/ Communication

Soạn Anh 6 Unit 4 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều

Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers "Yes", write the name in the box. The first person to complete all the boxes is the winner.

Chơi trò chơi. Hỏi những câu hỏi từ bảng chơi bên dưới. Khi một ai đó trả lời "Có", viết tên của bạn ấy vào chỗ trống. Người đầu tiên hoàn thiện tất cả các chỗ trống là người chiến thắng.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Soạn Anh 6 Unit 4 Pronunciation and Communication SGK Cánh Diều. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Soạn Anh 6 Unit 4 Language Focus SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 4 The Real World SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 4 Preview SGK Cánh Diều.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 39
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm