Soạn Anh 6 Unit 4 The Real World SGK Cánh Diều

Giải sách Tiếng Anh lớp 6 Unit 4

Xin giới thiệu đến quý độc giả Soạn Anh 6 Unit 4 The Real World SGK Cánh Diều nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 6 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Xem thêm: Soạn Anh 6 Unit 4 Language Focus SGK Cánh Diều MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bên cạnh Tiếng Anh 6, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ Văn 6. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Soạn Anh 6 Unit 4 The Real World SGK Cánh Diều

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Hướng dẫn dịch bài

Bạn có biết sự khác biệt giữa gia đình trực hệ và gia đình mở rộng của bạn? Gia đình trực hệ là gia đình bao gồm bố của bạn, mẹ của bạn, và các anh chị em ruột. Một gia đình mở rộng bao gồm cha mẹ, những đứa trẻ của họ, và những thành viên trong gia đình khác như cô dì, chú bác, và các anh chị em họ.

Soạn Anh 6 Unit 4 The Real World SGK Cánh Diều

A. Write the words in the correct column. Some words can be used twice.

(Viết những từ sau vào đúng cột. Một số từ có thể lặp lại hai lần).

Gợi ý đáp án

Extended Family

Immediate Family

mom, children, brother, sister, parents, dad, daughter, son, grandmother, grandparents, grandfather, uncle, aunt, nephew, cousin, niece

mom, children, brother, sister, parents, dad, daughter

B. Answer the questions. Then listen to check your answers.

Trả lời những câu hỏi sau. Sau đó nghe để kiểm tra câu trả lời của bạn.

1. Who's your brother's mom? - She's my _______.

2. Who's your uncle's daughter? - She's my _______.

3. Who's your dad's dad? - He's my _______.

4. Who's your sister's daughter? - She's my _______.

5. Who's your brother's father? - He's my _______.

6. Who's your mom's sister? - She's my _______.

Gợi ý đáp án

1. Who's your brother's mom? (Mẹ của anh / em trai của bạn là ai?)

- She's my mom. (Đó cũng là mẹ của mình.)

2. Who's your uncle's daughter? (Con gái của bác / chú của bạn là ai?)

- She's my cousin. (Đó là chị / em họ của mình.)

3. Who's your dad's dad? (Bố của bố bạn là ai?)

- He's my grandfather. (Đó là ông nội của mình.)

4. Who's your sister's daughter? (Con gái của chị / em ruột của bạn là ai?)

- She's my niece. (Đó là cháu họ của mình.)

5. Who's your father's brother? (Anh / em trai của bố bạn là ai?)

- He's my uncle. (Đó là bác trai / chú của mình.)

6. Who's your mom's sister? (Chị / em gái của mẹ bạn là ai?)

- She's my aunt. (Đó là bác gái / dì của mình.)

Discussion. Do you want to live with your immediate family or with your extended family? Give reasons.

Thảo luận. Bạn có muốn sống cùng với gia đình trực hệ hay gia đình mở rộng của mình? Đưa ra lý do.

Hướng dẫn

Student A: Do you want to live in an extended family or an immediate family?

(Bạn muốn sống trong một gia đình mở rộng hay một gia đình trực hệ?)

Student B: I want to live in an extended family because the more family members there are, the happier I am.

(Tôi muốn sống trong một gia đình mở rộng, bởi càng đông thành viên, tôi càng thấy vui.)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Soạn Anh 6 Unit 4 The Real World SGK Cánh Diều. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Soạn Anh 6 Unit 4 Language Focus SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 3 Writing SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 4 Preview SGK Cánh Diều.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh 6 Xem thêm