Soạn Anh 6 Unit 4 Preview SGK Cánh Diều

Giải sách Tiếng Anh lớp 6 Unit 4

Xin giới thiệu đến quý độc giả Soạn Anh 6 Unit 4 Preview SGK Cánh Diều nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 6 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Xem thêm: Soạn Anh 6 Unit 3 Writing SGK Cánh Diều MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Bên cạnh Tiếng Anh 6, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 6 và môn Ngữ Văn 6. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Soạn Anh 6 Unit 4 Preview SGK Cánh Diều

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

A. Look at the photo. How many people are there in the family? Listen and check your answer.

(Nhìn vào bức tranh. Trong gia đình đó có bao nhiêu thành viên? Nghe và kiểm tra đáp án của bạn).

Soạn Anh 6 Unit 4 Preview SGK Cánh Diều

Hướng dẫn trả lời

There are 18 people in the family. (Có 18 người trong gia đình này)

B. Match the words with the numbers. Use the words in the box.

(Nối các từ với số tương ứng. Sử dụng những từ trong hộp).

1. sister

2. brother

3. mum

4. dad

C. Talk with a partner. Ask and answer the question.

(Nói chuyện với bạn cùng học Hỏi và trả lời).

Hướng dẫn

Student A: How many people are there in your family? (Có bao nhiêu người trong gia đình của bạn?)

Student B: There are five people in my family. (Gia đình mình có năm người.)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Soạn Anh 6 Unit 4 Preview SGK Cánh Diều. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Soạn Anh 6 Unit 3 Comprehension SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 3 Writing SGK Cánh Diều, Soạn Anh 6 Unit 3 Reading SGK Cánh Diều.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 193
Sắp xếp theo
    Tiếng anh 6 Xem thêm